User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
start [2014/09/11 18:07]
lidbjork
start [2021/07/16 17:20]
zeltophil added maxNumberOfEntries, sorted past events chronologically descending
Line 1: Line 1:
-====== Update ======+~~NOTOC~~ 
 +====== Välkommen till Datorföreningen Update====== 
 +\\ 
 +Update är en förening för alla datorintresserade i Uppsala och hela världen. Vi är till för dig som gillar att hålla på med datorer i alla deras former – hårdvara, mjukvara, modernt som gammalt, stort som litet, olika datorarkitekturer, Unix/Linux, fleranvändarsystem, programmering, med mera.
  
-Välkommen till Datorföreningen Update!+Vi har en [[lokaler:T-salen|lokal]] på Polacksbacken där vi umgås, pluggar och pysslar med datorer.
  
-Update är en förening för datorintresserade på Uppsala Universitet, grundad 1983 och med lokaler på Polacksbacken Uppsala.+Vi har också egen [[admin:start|datordrift]] i T-salen och i en [[lokaler:datorhallen|datorhall]] samma byggnad.
  
-På den här wikin samlar vi all tänkbar information om föreningens verksamhetdatorer, lokaler, historia, med mera.+Update driver också diverse [[projekt:]]bland annat föreläsningar[[projekt:utställningar]], och en [[uptime:|medlemstidning]]. 
 + 
 +Varje månad [[kultur:onsdagsmöte|går vi ut och äter tillsammans]], och minst en gång i månaden anordnas en så kallad [[kultur:sweatshop|torsdagsverkstad]] då vi träffas i T-salen och jobbar med våra hobbyprojekt. 
 + 
 +I våra lokaler på Polacksbacken finns också en omfattande samling av datorutrustningdokumentationoch mjukvara som spänner från idag tillbaka till 1960-talet. 
 + 
 +För att kontakta oss, skriv till vår epostlista [[update@update.uu.se]], besök oss i T-salen på Lägerhyddsvägen 2, eller titta in i vår IRC-kanal ''#update'' på EFnet (se [[admin:irc-handbok|Kort IRC-howto]] om du inte är bekant med IRC). 
 + 
 +===== Upcoming events ===== 
 +{{iCalEvents>http://www.update.uu.se/~zeltophil/cal/kXu5cTvfV1LTI6ACl9GDI2n.ics#from=today&to=+1 month&maxNumberOfEntries=5}} 
 + 
 +===== Past events ===== 
 +{{iCalEvents>http://www.update.uu.se/~zeltophil/cal/kXu5cTvfV1LTI6ACl9GDI2n.ics#from=-2 weeks&to=-1 day&sort=desc&maxNumberOfEntries=3}}
start.txt · Last modified: 2021/11/15 23:05 by lidbjork