User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
start [2014/10/09 11:54]
lidbjork
start [2016/04/13 13:26]
bjarni länkade lite mer grejer och putsade på styckeindelningen
Line 1: Line 1:
-====== Update ======+====== ​Välkommen till Datorföreningen ​Update======
 \\ \\
-===== Välkommen till Datorföreningen ​Update! =====+Update ​är en förening för alla datorintresserade vid [[http://​www.uu.se|Uppsala universitet]] och [[http://​www.slu.se|SLU]] i Uppsala. Vi är till för dig som gillar att hålla på med datorer i alla deras former – hårdvara, mjukvara, modernt som gammalt, stort som litet, olika datorarkitekturer,​ Unix/Linux, fleranvändarsystem,​ programmering,​ med mera.
  
 +Vi har en [[lokaler:​T-salen|lokal]] på Polacksbacken där vi umgås, pluggar och pysslar med datorer.
  
-Update ​är en förening för datorintresserade på Uppsala Universitetgrundad 1983 och med lokaler på Polacksbacken ​i Uppsala.+Vi har också egen [[admin:​start|datordrift]] i T-salen och i en [[lokaler:​datorhallen|datorhall]] i samma byggnad. 
 + 
 +Update ​driver också diverse [[projekt:​]],​ bland annat föreläsningar,​ [[projekt:​utställningar]],​ och en [[uptime:​|medlemstidning]]. 
 + 
 +Varje månad [[kultur:​onsdagsmöte|går vi ut och äter tillsammans]], och cirka två gånger i månaden anordnas så kallade [[kultur:​sweatshop|sweatshops]] då vi träffas i T-salen och jobbar ​med våra hobbyprojekt. 
 + 
 +I våra lokaler på Polacksbacken ​finns också en omfattande samling av datorutrustning,​ dokumentation,​ och mjukvara som spänner från idag tillbaka till 1960-talet.
  
-I den här wikin finns all samlad information om föreningens aktiviteter,​ datorer, lokaler, historia, med mera. 
start.txt · Last modified: 2019/02/17 17:28 by vol