User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
start [2015/09/08 13:58]
lidbjork Lade in en längre sammanfattning av Update
start [2021/07/16 17:20]
zeltophil added maxNumberOfEntries, sorted past events chronologically descending
Line 1: Line 1:
 +~~NOTOC~~
 ====== Välkommen till Datorföreningen Update! ====== ====== Välkommen till Datorföreningen Update! ======
 \\ \\
-Update är en förening för alla datorintresserade vid [[http://www.uu.se|Uppsala universitet]] och [[http://www.slu.se|SLU]] i Uppsala. Vi är till för dig som gillar att hålla på med all datorer i alla dess former – hårdvara, mjukvara, modernt som gammalt, olika datorarkitekturer, Unix/Linux, fleranvändarsystem, programmering, med mera.+Update är en förening för alla datorintresserade Uppsala och hela världen. Vi är till för dig som gillar att hålla på med datorer i alla deras former – hårdvara, mjukvara, modernt som gammalt, stort som litet, olika datorarkitekturer, Unix/Linux, fleranvändarsystem, programmering, med mera.
  
-Vi har en lokal (kallad //T-salen//) på Polacksbacken där vi umgås, dricker kaffe, äter mat, lyssnar på musik, pluggar och, givetvis, håller på med datorer.+Vi har en [[lokaler:T-salen|lokal]] på Polacksbacken där vi umgås, pluggar och pysslar med datorer.
  
-Update ordnar också föreläsningar, utställningar och olika projekt och innehar en stor samling nya och historiska datorer, komponenter, dokumentation och mjukvara.+Vi har också egen [[admin:start|datordrift]] i T-salen och en [[lokaler:datorhallen|datorhall]] i samma byggnad.
  
-**I den här wikin** samlar vi så mycket information som möjligt om föreningens aktiviteterdatorerlokalerhistoria, med mera.+Update driver också diverse [[projekt:]], bland annat föreläsningar, [[projekt:utställningar]], och en [[uptime:|medlemstidning]]. 
 + 
 +Varje månad [[kultur:onsdagsmöte|går vi ut och äter tillsammans]], och minst en gång i månaden anordnas en så kallad [[kultur:sweatshop|torsdagsverkstad]] då vi träffas i T-salen och jobbar med våra hobbyprojekt. 
 + 
 +I våra lokaler på Polacksbacken finns också en omfattande samling av datorutrustningdokumentationoch mjukvara som spänner från idag tillbaka till 1960-talet. 
 + 
 +För att kontakta ossskriv till vår epostlista [[update@update.uu.se]]besök oss i T-salen på Lägerhyddsvägen 2, eller titta in i vår IRC-kanal ''#update'' på EFnet (se [[admin:irc-handbok|Kort IRC-howto]] om du inte är bekant med IRC). 
 + 
 +===== Upcoming events ===== 
 +{{iCalEvents>http://www.update.uu.se/~zeltophil/cal/kXu5cTvfV1LTI6ACl9GDI2n.ics#from=today&to=+1 month&maxNumberOfEntries=5}} 
 + 
 +===== Past events ===== 
 +{{iCalEvents>http://www.update.uu.se/~zeltophil/cal/kXu5cTvfV1LTI6ACl9GDI2n.ics#from=-2 weeks&to=-1 day&sort=desc&maxNumberOfEntries=3}}
start.txt · Last modified: 2021/11/15 23:05 by lidbjork