User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
start [2015/09/14 19:35]
bjarni
start [2015/09/15 00:41]
bjarni
Line 1: Line 1:
 ====== Välkommen till Datorföreningen Update! ====== ====== Välkommen till Datorföreningen Update! ======
 \\ \\
-Update är en förening för alla datorintresserade vid [[http://​www.uu.se|Uppsala universitet]] och [[http://​www.slu.se|SLU]] i Uppsala. Vi är till för dig som gillar att hålla på med datorer i alla dess former – hårdvara, mjukvara, modernt som gammalt, stort som litet, olika datorarkitekturer,​ Unix/Linux, fleranvändarsystem,​ programmering,​ med mera.+Update är en förening för alla datorintresserade vid [[http://​www.uu.se|Uppsala universitet]] och [[http://​www.slu.se|SLU]] i Uppsala. Vi är till för dig som gillar att hålla på med datorer i alla deras former – hårdvara, mjukvara, modernt som gammalt, stort som litet, olika datorarkitekturer,​ Unix/Linux, fleranvändarsystem,​ programmering,​ med mera.
  
 Vi har en [[lokaler:​T-salen|lokal]] på Polacksbacken där vi umgås, pluggar och pysslar med datorer. Vi har en [[lokaler:​T-salen|lokal]] på Polacksbacken där vi umgås, pluggar och pysslar med datorer.
start.txt · Last modified: 2016/04/13 13:26 by bjarni