User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
start [2019/02/17 09:23]
bjarni
start [2019/02/17 17:12]
vol
Line 13: Line 13:
 I våra lokaler på Polacksbacken finns också en omfattande samling av datorutrustning,​ dokumentation,​ och mjukvara som spänner från idag tillbaka till 1960-talet. I våra lokaler på Polacksbacken finns också en omfattande samling av datorutrustning,​ dokumentation,​ och mjukvara som spänner från idag tillbaka till 1960-talet.
  
-För att kontakta oss, skriv till vår epostlista [[update@update.uu.se]],​ besök oss i T-salen på Lägerhyddsvägen 2, eller titta in i vår IRC-kanal ''#​update''​ på EFnet (se [[admin:​irc-handbok|Kort IRC-howto]] om du inte är bekant med IRC).+För att kontakta oss, skriv till vår epostlista [[update@update.uu.se|update@]], besök oss i T-salen på Lägerhyddsvägen 2, eller titta in i vår IRC-kanal ''#​update''​ på EFnet (se [[admin:​irc-handbok|Kort IRC-howto]] om du inte är bekant med IRC).
  
start.txt · Last modified: 2019/02/17 17:28 by vol