User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
start [2014/04/01 18:16]
martin created
start [2021/07/16 17:20] (current)
zeltophil added maxNumberOfEntries, sorted past events chronologically descending
Line 1: Line 1:
-===== Update =====+~~NOTOC~~ 
 +====== Välkommen till Datorföreningen Update=====
 +\\ 
 +Update är en förening för alla datorintresserade i Uppsala och hela världen. Vi är till för dig som gillar att hålla på med datorer i alla deras former – hårdvara, mjukvara, modernt som gammalt, stort som litet, olika datorarkitekturer, Unix/Linux, fleranvändarsystem, programmering, med mera.
  
 +Vi har en [[lokaler:T-salen|lokal]] på Polacksbacken där vi umgås, pluggar och pysslar med datorer.
 +
 +Vi har också egen [[admin:start|datordrift]] i T-salen och i en [[lokaler:datorhallen|datorhall]] i samma byggnad.
 +
 +Update driver också diverse [[projekt:]], bland annat föreläsningar, [[projekt:utställningar]], och en [[uptime:|medlemstidning]].
 +
 +Varje månad [[kultur:onsdagsmöte|går vi ut och äter tillsammans]], och minst en gång i månaden anordnas en så kallad [[kultur:sweatshop|torsdagsverkstad]] då vi träffas i T-salen och jobbar med våra hobbyprojekt.
 +
 +I våra lokaler på Polacksbacken finns också en omfattande samling av datorutrustning, dokumentation, och mjukvara som spänner från idag tillbaka till 1960-talet.
 +
 +För att kontakta oss, skriv till vår epostlista [[update@update.uu.se]], besök oss i T-salen på Lägerhyddsvägen 2, eller titta in i vår IRC-kanal ''#update'' på EFnet (se [[admin:irc-handbok|Kort IRC-howto]] om du inte är bekant med IRC).
 +
 +===== Upcoming events =====
 +{{iCalEvents>http://www.update.uu.se/~zeltophil/cal/kXu5cTvfV1LTI6ACl9GDI2n.ics#from=today&to=+1 month&maxNumberOfEntries=5}}
 +
 +===== Past events =====
 +{{iCalEvents>http://www.update.uu.se/~zeltophil/cal/kXu5cTvfV1LTI6ACl9GDI2n.ics#from=-2 weeks&to=-1 day&sort=desc&maxNumberOfEntries=3}}
start.1396368993.txt.gz · Last modified: 2014/04/01 18:16 by martin