User Tools

Site Tools


start

This is an old revision of the document!


Update

Välkommen till Datorföreningen Update!

Update är en förening för datorintresserade på Uppsala Universitet, grundad 1983 och med lokaler på Polacksbacken i Uppsala.

På den här wikin samlar vi all tänkbar information om föreningens verksamhet, datorer, lokaler, historia, med mera.

start.1410451647.txt.gz · Last modified: 2014/09/11 18:07 by lidbjork