User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2015/09/15 00:41]
bjarni
start [2016/04/13 13:26] (current)
bjarni länkade lite mer grejer och putsade på styckeindelningen
Line 5: Line 5:
 Vi har en [[lokaler:​T-salen|lokal]] på Polacksbacken där vi umgås, pluggar och pysslar med datorer. Vi har en [[lokaler:​T-salen|lokal]] på Polacksbacken där vi umgås, pluggar och pysslar med datorer.
  
-Update driver också diverse [[projekt:​]],​ bland annat föreläsningar, utställningar, [[admin:|administration]] av ett antal datorsystem och tjänstersamt en [[uptime:​|medlemstidning]]. Varje månad [[kultur:​onsdagsmöte|går vi ut och äter tillsammans]].+Vi har också egen [[admin:​start|datordrift]] i T-salen och i en [[lokaler:​datorhallen|datorhall]] i samma byggnad. 
 + 
 +Update driver också diverse [[projekt:​]],​ bland annat föreläsningar,​ [[projekt:utställningar]], och en [[uptime:​|medlemstidning]]. 
 + 
 +Varje månad [[kultur:​onsdagsmöte|går vi ut och äter tillsammans]], och cirka två gånger i månaden anordnas så kallade [[kultur:​sweatshop|sweatshops]] då vi träffas i T-salen och jobbar med våra hobbyprojekt.
  
 I våra lokaler på Polacksbacken finns också en omfattande samling av datorutrustning,​ dokumentation,​ och mjukvara som spänner från idag tillbaka till 1960-talet. I våra lokaler på Polacksbacken finns också en omfattande samling av datorutrustning,​ dokumentation,​ och mjukvara som spänner från idag tillbaka till 1960-talet.
  
start.1442270500.txt.gz · Last modified: 2015/09/15 00:41 by bjarni