User Tools

Site Tools


styrelse:handbok

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
styrelse:handbok [2015/11/02 11:20]
lidbjork Lade till lite trams och en skrivaren-länk
styrelse:handbok [2015/11/02 11:21]
lidbjork Typo
Line 41: Line 41:
 === Kalla till möten === === Kalla till möten ===
  
-Till varje vår- och höstmöte ska kallelser skickas per post till alla betalande medlemmar. Kallelserna måste vara poststämplade ​senaste ​10 dagar före mötet, annars är mötet ogiltigt.+Till varje vår- och höstmöte ska kallelser skickas per post till alla betalande medlemmar. Kallelserna måste vara poststämplade ​senast ​10 dagar före mötet, annars är mötet ogiltigt.
  
 **Så här skapar du kallelser** **Så här skapar du kallelser**
styrelse/handbok.txt · Last modified: 2017/03/21 21:13 by lidbjork