User Tools

Site Tools


styrelse:handbok

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
styrelse:handbok [2015/11/02 11:21]
lidbjork Typo
styrelse:handbok [2017/03/21 21:13]
lidbjork Kuverten var ju fel för fan!
Line 51: Line 51:
   * Kör scriptet: ''​./​kallelseraj.plx < medlemmar''​. Då genereras .ps-filerna – de ska bli precis så många som vi har betalande medlemmar.   * Kör scriptet: ''​./​kallelseraj.plx < medlemmar''​. Då genereras .ps-filerna – de ska bli precis så många som vi har betalande medlemmar.
   * Gör en provutskrift,​ korrläs!   * Gör en provutskrift,​ korrläs!
-  * [[lokaler:​t-salen#​Skrivaren|Skriv ut]] kallelserna på plusgiropapper,​ lägg i C4H2-kuvert och posta!+  * [[lokaler:​t-salen#​Skrivaren|Skriv ut]] kallelserna på plusgiropapper,​ lägg i C5H2-kuvert och posta!
   * Behåll katalogen med kallelser för framtida referens   * Behåll katalogen med kallelser för framtida referens
   * Party like its 1999 och läs gamla kallelser! \o/   * Party like its 1999 och läs gamla kallelser! \o/
  
   * **Glöm inte att även maila kallelsen i ett vanligt mail till members!**   * **Glöm inte att även maila kallelsen i ett vanligt mail till members!**
styrelse/handbok.txt · Last modified: 2017/03/21 21:13 by lidbjork