Updates styrelse – handbok

Här samlar vi information om hur man som medlem i Updates styrelse gör olika uppgifter. Bakom varje styrelsepost nedan finns howtos för respektive post.

Lägga in ny medlem

En person blir formellt medlem av Update först när han eller hon betalat medlemsavgiften. Det är i första hand kassören som sköter administrationen av medlemsregistret och inskrivningen av nya medlemmar, och admin som ordnar med konto på datorerna.

Inskrivningen av en ny medlem går i stort sett till så här:

Medlemsregistret

Medlemsregistret finns i /update/styrelse/medlemmar (teckenkodning iso-8859). (Detta är egentligen en symlänk till den verkliga filen /update/styrelse/medlemsreg/medlemsreg.working, som med fördel kan backupas i samma katalog.)

Filen redigeras manuellt med texteditor och har följande format. Var noga med att behålla teckenkodningen för att den inte ska bli korrupt, och att följa syntaxen eftersom filen ska kunna läsas av script! Alla fält är dock inte obligatoriska.

%Medlem:#404q
%Bet:   2013 ( 144 kr )
%Konto: anvandarnamn
%Namn:  Förnamn Efternamn
%Gata:  Gatunamn 1
%Pnoa:  743 40 Ort
%Tel:   070-1234567
%Xnote: Mailat om medlemsavgift /lidbjork 2014-03-13

Medlemsid:et är skrivet hexadecimalt i stigande ordning med sista tecknet som kontrollbokstav. Kontrollbokstaven stiger från a till w och börjar om på a igen efter w. Överhoppade medlemsid kan användas och hittas med hjälp av skriptet /update/styrelse/medlemsreg/kolla_medlemsnummer.

Kalla till möten

Till varje vår- och höstmöte ska kallelser skickas per post till alla betalande medlemmar. Kallelserna måste vara poststämplade senast 10 dagar före mötet, annars är mötet ogiltigt.

Så här skapar du kallelser

1)
/update/admin/anteckningar/konto-brev