User Tools

Site Tools


styrelse:handbok

This is an old revision of the document!


Updates styrelse – handbok

Här samlar vi information om hur man som medlem i Updates styrelse gör olika uppgifter. Bakom varje styrelsepost nedan finns howtos för respektive post.

Lägga in ny medlem

En person blir formellt medlem av Update först när han eller hon betalat medlemsavgiften. Det är i första hand kassören som sköter administrationen av medlemsregistret och inskrivningen av nya medlemmar.

styrelse/handbok.1446047942.txt.gz · Last modified: 2015/10/28 16:59 by lidbjork