User Tools

Site Tools


styrelse:kassor

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
styrelse:kassor [2019/01/21 20:03]
lidbjork Förnyad info om bokföring och redovisning
styrelse:kassor [2019/03/20 19:15] (current)
lidbjork
Line 62: Line 62:
  
 === Bokföring === === Bokföring ===
-Alla transaktioner till och från Updates bankkonto ska bokföras. Logga in i internetbanken för att se transaktioner. ​I skrivande stund (januari 2019) har Nordea nyligen gjort om sin internetbank,​ men tidigare fanns i alla fall nåt som hette eRedovisning. Det innebär att man går in på eRedovisning ​i internetbanken ​och hittar ​en pdf för varje transaktion. Pdf:erna skrivs ut och sätts in i vår pärm (förvaras i säkerhetsskåpet).+Alla transaktioner till och från Updates bankkonto ska bokföras. Logga in i internetbanken för att se transaktioner. ​Där går man in på tjänsten ​eRedovisning och hämtar ut alla pdf:​er, ​en för varje transaktionsdag. Pdf:erna skrivs ut och sätts in i vår pärm (förvaras i säkerhetsskåpet).
  
 Sedan 2017 finns det Libreoffice-spreadsheetdokument att hantera ekonomin i, så man slipper räkna ut och komma ihåg lika mycket för egen maskin. Sedan 2017 finns det Libreoffice-spreadsheetdokument att hantera ekonomin i, så man slipper räkna ut och komma ihåg lika mycket för egen maskin.
Line 69: Line 69:
  
 Filen innehåller fyra olika blad. Bladet "2. Bokföring"​ används för (ta raa!) bokföring. Filen innehåller fyra olika blad. Bladet "2. Bokföring"​ används för (ta raa!) bokföring.
-Där fyller man i transaktionernas datum, ​beskrivningnamn och belopp i olika kolumner, en rad per transaktion. ​På grund av ovissheten kring hur Nordeas eRedovisning fungerar ​är det just nu (jan 2019lite osäkert exakt hur numreringen/​formen bör se utDet viktiga är dock att alla transaktioner kommer med och lätt kan hittas i kontot ​om det krävs, och förstås att summan stämmer.+Där fyller man i det som står i pdf:erna i pärmen (från eRedovisningen): ​transaktionernas datum, ​löpnummerbeskrivning ​och belopp i olika kolumner, en rad per transaktion. ​Ofta är det lämpligt att dela upp en transaktion i två poster ​(rader), t.ex. om en medlem betalat in 200 kr som medlemsavgiftvilket bör bokföras som medlemsavgift 192 kr och donation 8 kr.
  
  
styrelse/kassor.txt · Last modified: 2019/03/20 19:15 by lidbjork