User Tools

Site Tools


styrelse:kontaktlista

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:kontaktlista [2017/10/17 18:38]
kgs
styrelse:kontaktlista [2017/11/23 18:44]
kgs
Line 1: Line 1:
-  - Olle Gällmo (kontaktas av KGS) +Lista på personer som bör kontaktas i lokalfrågan. Lägg till nya namn när de hittas. Stryk över kontaktade namn men radera dem ej. 
-  ​Kontakta personer i hus 3 + 
-  ​Michael Thuné+  * <​del>​**Olle Gällmo**; (kontaktas av KGS)</​del>​ 
 +  ​Kontakta personer i hus 4 
 +  ​* **Michael Thuné**. Kolla om bygget verkligen kommer att ske. 
 +  * **Philipp Rümmer**
styrelse/kontaktlista.txt · Last modified: 2017/11/23 18:44 by kgs