User Tools

Site Tools


styrelse:kontaktlista

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:kontaktlista [2017/10/17 18:41]
kgs
styrelse:kontaktlista [2017/11/23 18:44]
kgs
Line 1: Line 1:
-Stryk över kontaktade namn men radera dem ej.+Lista på personer som bör kontaktas i lokalfrågan. Lägg till nya namn när de hittas. ​Stryk över kontaktade namn men radera dem ej.
  
-  ​Olle Gällmo (kontaktas av KGS) +  ​* <​del>​**Olle Gällmo**; (kontaktas av KGS)</​del>​ 
-  ​Kontakta personer i hus 3 +  ​Kontakta personer i hus 4 
-  ​Michael Thuné+  ​* **Michael Thuné**. Kolla om bygget verkligen kommer att ske. 
 +  * **Philipp Rümmer**
styrelse/kontaktlista.txt · Last modified: 2017/11/23 18:44 by kgs