Lista på personer som bör kontaktas i lokalfrågan. Lägg till nya namn när de hittas. Stryk över kontaktade namn men radera dem ej.