User Tools

Site Tools


styrelse:ledamot

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

styrelse:ledamot [2015/10/28 18:48] (current)
lidbjork created
Line 1: Line 1:
 +===== Ledamöter =====
  
 +Ledamöter är medlemmar av styrelsen utan att ha någon specifik roll eller arbetsuppgift. Updates styrelse består av minst två ledamöter (vid sidan om ordförande,​ sekreterare och kassör) men kan ha fler.
styrelse/ledamot.txt · Last modified: 2015/10/28 18:48 by lidbjork