User Tools

Site Tools


styrelse:ordf

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
styrelse:ordf [2016/12/31 13:35]
martin
styrelse:ordf [2016/12/31 13:37]
martin
Line 11: Line 11:
  
   * mötet hålls alltid i sal 1111 på Polacks   * mötet hålls alltid i sal 1111 på Polacks
 +  * efter mötet serveras det våfflor
   * datum och tid för kommande möte fastslogs på föregående möte; kolla protokollet vid osäkerhet   * datum och tid för kommande möte fastslogs på föregående möte; kolla protokollet vid osäkerhet
   * samtliga medlemmar måste kallas via **snigelpost** minst **tio dagar** innan mötet (men skicka en epostkallelse också!)   * samtliga medlemmar måste kallas via **snigelpost** minst **tio dagar** innan mötet (men skicka en epostkallelse också!)
styrelse/ordf.txt · Last modified: 2019/02/17 17:31 by vol