User Tools

Site Tools


styrelse:ordf

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
styrelse:ordf [2016/12/31 13:35]
martin
styrelse:ordf [2019/02/17 17:16]
vol
Line 11: Line 11:
  
   * mötet hålls alltid i sal 1111 på Polacks   * mötet hålls alltid i sal 1111 på Polacks
 +  * efter mötet serveras det våfflor
   * datum och tid för kommande möte fastslogs på föregående möte; kolla protokollet vid osäkerhet   * datum och tid för kommande möte fastslogs på föregående möte; kolla protokollet vid osäkerhet
   * samtliga medlemmar måste kallas via **snigelpost** minst **tio dagar** innan mötet (men skicka en epostkallelse också!)   * samtliga medlemmar måste kallas via **snigelpost** minst **tio dagar** innan mötet (men skicka en epostkallelse också!)
Line 17: Line 18:
 Ordförande är ansvarig för att kalla medlemmarna till onsdagsmöte. Onsdagsmötet hålls den första onsdagen i varje månad, årets alla månader. Av tradition börjar det alltid klockan 19, inte sällan på [[Golden China|GC]]. Ordförande är ansvarig för att kalla medlemmarna till onsdagsmöte. Onsdagsmötet hålls den första onsdagen i varje månad, årets alla månader. Av tradition börjar det alltid klockan 19, inte sällan på [[Golden China|GC]].
  
-Ordförande kollar först var medlemmarna vill äta, antingen på [[IRC]] eller via epost till [[update@update.uu.se]] (**obs:** inte samma lista som kallelsen skickas till!). Därefter skickar han eller hon kallelsen till [[members@update.uu.se]], gärna någon vecka i förväg.+Ordförande kollar först var medlemmarna vill äta, antingen på [[IRC]] eller via epost till [[update@update.uu.se|update@]] (**obs:** inte samma lista som kallelsen skickas till!). Därefter skickar han eller hon kallelsen till [[members@update.uu.se|members@]], gärna någon vecka i förväg.
  
  
Line 28: Line 29:
   * hör sig för om vilka medlemmar som tänkt komma, och vad de ska göra   * hör sig för om vilka medlemmar som tänkt komma, och vad de ska göra
  
-Därefter skickas kallelsen, inklusive informationen ovan, till [[members@update.uu.se]], gärna 1-2 veckor i förväg.+Därefter skickas kallelsen, inklusive informationen ovan, till [[members@update.uu.se|members@]], gärna 1-2 veckor i förväg
 + 
 +=== Stingdagen === 
 +I slutet av nollningen anordnar UTN den så kallade [[projekt:sting|Stingdagen]], där föreningar anslutna till Teknat-fakulteten visar upp sig för studenterna. 
 + 
 +Ordförande ser till att Update anmäls till Stingdagen (vanligtvis får man en fråga från Sting via epost), samt att vi gör något vettigt.
styrelse/ordf.txt · Last modified: 2019/02/17 17:31 by vol