User Tools

Site Tools


styrelse:ordf

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
styrelse:ordf [2016/12/31 13:37]
martin
styrelse:ordf [2016/12/31 13:40]
martin
Line 30: Line 30:
  
 Därefter skickas kallelsen, inklusive informationen ovan, till [[members@update.uu.se]],​ gärna 1-2 veckor i förväg. Därefter skickas kallelsen, inklusive informationen ovan, till [[members@update.uu.se]],​ gärna 1-2 veckor i förväg.
 +
 +=== Stingdagen ===
 +I slutet av nollningen anordnar UTN den så kallade [[projekt:​sting|Stingdagen]],​ där föreningar anslutna till Teknat-fakulteten visar upp sig för studenterna.
 +
 +Ordförande ser till att Update anmäls till Stingdagen (vanligtvis får man en fråga från Sting via epost), samt att vi gör något vettigt.
styrelse/ordf.txt · Last modified: 2019/02/17 17:31 by vol