User Tools

Site Tools


styrelse:ordf

This is an old revision of the document!


Ordförande

Ordföranden har som huvudsaklig syssla att kalla till möten – huvudsakligen styrelsemöten, vårmöte, höstmöte och onsdagsmöten –, vanligen föra ordet på dessa 1), samt att delegera uppgifter och se till att dessa blir genomförda.

1)
utom på onsdagsmötena där det uppmuntras att prata på eget initiativ
styrelse/ordf.1446053945.txt.gz · Last modified: 2015/10/28 18:39 by lidbjork