User Tools

Site Tools


styrelse:ordf

This is an old revision of the document!


Ordförande

Ordföranden har som huvudsaklig syssla att kalla till möten – huvudsakligen styrelsemöten, vårmöten, höstmöten och onsdagsmöten –, vanligen föra ordet på dessa1), samt att delegera uppgifter och se till att dessa blir genomförda.

Ordföranden fungerar lämpligen som allmän projektledare (urk) och kommunikationshubb för medlemmar och utomstående.

1)
utom på onsdagsmötena där det är en stor fördel om deltagarna pratar på eget initiativ
styrelse/ordf.1446054233.txt.gz · Last modified: 2015/10/28 18:43 by lidbjork