User Tools

Site Tools


styrelse:ordf

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:ordf [2015/10/28 18:44]
lidbjork
styrelse:ordf [2019/02/17 17:31] (current)
vol old revision restored (2016/12/31 13:40)
Line 1: Line 1:
 ===== Ordförande ===== ===== Ordförande =====
  
-Ordföranden har som huvudsaklig syssla att kalla till möten (huvudsakligen styrelsemöten, vårmöten, höstmöten och [[kultur:onsdagsmoete|onsdagsmöten]]), vanligen föra ordet på dessa((utom på onsdagsmötena där det är en stor fördel om deltagarna pratar på eget initiativ)), samt att delegera uppgifter och se till att dessa blir genomförda.+Ordföranden har som huvudsaklig syssla att kalla till möten (styrelsemöten, vårmöten, höstmöten[[kultur:onsdagsmoete|onsdagsmöten]], etc.), vanligen föra ordet på dessa((utom på onsdagsmötena där det är en stor fördel om deltagarna pratar på eget initiativ)), samt att delegera uppgifter och se till att dessa blir genomförda.
  
 Ordföranden fungerar lämpligen som allmän projektledare (urk) och kommunikationshubb. Ordföranden fungerar lämpligen som allmän projektledare (urk) och kommunikationshubb.
 +
 +=== Höst- och vårmöte ===
 +Ordförandes kanske viktigaste uppgift är att se till att det hålls två föreningsmöten varje år, kallade höst- respektive vårmöte.
 +
 +Viktigt att veta:
 +
 +  * mötet hålls alltid i sal 1111 på Polacks
 +  * efter mötet serveras det våfflor
 +  * datum och tid för kommande möte fastslogs på föregående möte; kolla protokollet vid osäkerhet
 +  * samtliga medlemmar måste kallas via **snigelpost** minst **tio dagar** innan mötet (men skicka en epostkallelse också!)
 +
 +=== Onsdagsmöten ===
 +Ordförande är ansvarig för att kalla medlemmarna till onsdagsmöte. Onsdagsmötet hålls den första onsdagen i varje månad, årets alla månader. Av tradition börjar det alltid klockan 19, inte sällan på [[Golden China|GC]].
 +
 +Ordförande kollar först var medlemmarna vill äta, antingen på [[IRC]] eller via epost till [[update@update.uu.se]] (**obs:** inte samma lista som kallelsen skickas till!). Därefter skickar han eller hon kallelsen till [[members@update.uu.se]], gärna någon vecka i förväg.
 +
 +
 +=== Torsdagssweatshop ===
 +Liksom onsdagsmötet infaller torsdagssweatshopen (minst) en gång i månaden. Ordförande ansvarar för att kalla till den regelbundna sweatshopen, som alltid hålls den tredje torsdagen varje månad.
 +
 +Innan kallelsen skickas är det bra om ordförande:
 +
 +  * tar emot förslag på tema, eller hittar på ett själv
 +  * hör sig för om vilka medlemmar som tänkt komma, och vad de ska göra
 +
 +Därefter skickas kallelsen, inklusive informationen ovan, till [[members@update.uu.se]], gärna 1-2 veckor i förväg.
 +
 +=== Stingdagen ===
 +I slutet av nollningen anordnar UTN den så kallade [[projekt:sting|Stingdagen]], där föreningar anslutna till Teknat-fakulteten visar upp sig för studenterna.
 +
 +Ordförande ser till att Update anmäls till Stingdagen (vanligtvis får man en fråga från Sting via epost), samt att vi gör något vettigt.
styrelse/ordf.1446054271.txt.gz · Last modified: 2015/10/28 18:44 by lidbjork