User Tools

Site Tools


styrelse:ordf

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:ordf [2016/12/31 13:35]
martin
styrelse:ordf [2019/02/17 17:31] (current)
vol old revision restored (2016/12/31 13:40)
Line 11: Line 11:
  
   * mötet hålls alltid i sal 1111 på Polacks   * mötet hålls alltid i sal 1111 på Polacks
 +  * efter mötet serveras det våfflor
   * datum och tid för kommande möte fastslogs på föregående möte; kolla protokollet vid osäkerhet   * datum och tid för kommande möte fastslogs på föregående möte; kolla protokollet vid osäkerhet
   * samtliga medlemmar måste kallas via **snigelpost** minst **tio dagar** innan mötet (men skicka en epostkallelse också!)   * samtliga medlemmar måste kallas via **snigelpost** minst **tio dagar** innan mötet (men skicka en epostkallelse också!)
Line 29: Line 30:
  
 Därefter skickas kallelsen, inklusive informationen ovan, till [[members@update.uu.se]], gärna 1-2 veckor i förväg. Därefter skickas kallelsen, inklusive informationen ovan, till [[members@update.uu.se]], gärna 1-2 veckor i förväg.
 +
 +=== Stingdagen ===
 +I slutet av nollningen anordnar UTN den så kallade [[projekt:sting|Stingdagen]], där föreningar anslutna till Teknat-fakulteten visar upp sig för studenterna.
 +
 +Ordförande ser till att Update anmäls till Stingdagen (vanligtvis får man en fråga från Sting via epost), samt att vi gör något vettigt.
styrelse/ordf.1483187758.txt.gz · Last modified: 2016/12/31 13:35 by martin