User Tools

Site Tools


styrelse:sekr

This is an old revision of the document!


Sekreterare

Sekreteraren är den som vanligen skriver protokoll på möten (styrelsemöten, vårmöten, höstmöten, etc.).

styrelse/sekr.1446054377.txt.gz · Last modified: 2015/10/28 18:46 by lidbjork