User Tools

Site Tools


styrelse:sekr

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

styrelse:sekr [2015/10/28 18:46]
lidbjork created
styrelse:sekr [2016/04/13 12:09] (current)
bjarni skrev en text här
Line 1: Line 1:
 ===== Sekreterare ===== ===== Sekreterare =====
  
-Sekreteraren är den som vanligen skriver protokoll på möten (styrelsemöten, vårmötenhöstmötenetc.).+==== Protokollföring på styrelsemöten ==== 
 + 
 +Om du är ny sekreteraretitta i tidigare protokoll i ''/update/styrelse/protokoll/'' för att se hur de är formateradeoch följ samma konventioner i dina protokoll. 
 + 
 +Lägg särskilt märke till hur ''!'' i vänsterkanten används för att markera rader som tilldelar uppgifter till personer. Dessa är lämpliga att också föra in i [[styrelse:todo|TODOn på wikin]]. 
 + 
 +__Att komma ihåg efter varje styrelsemöte:__ 
 + 
 +  * Tillse att datum för närmast föregående möte finns med högst upp i protokollet. 
 +  * Skicka ut det renskrivna protokollet till styrelsen för korrektur. 
 +  * Inför eventuella rättningar och skicka sedan ut till ''members@update.uu.se''
 +  * Lägg en kopia i ''/update/styrelse/protokoll/''med filnamn på formatet ''s.protokoll.ÅÅÅÅ-MM-DD.txt''
 +  * Uppdatera [[styrelse:todo|TODOn]] med uppgifter som delades ut på mötet. 
 +    * Låt gärna punkter som avklarats till senaste mötet stå kvar överstrukna till nästa möte, så att det syns när man har gjort något. 
styrelse/sekr.1446054377.txt.gz · Last modified: 2015/10/28 18:46 by lidbjork