User Tools

Site Tools


styrelse:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
styrelse:start [2015/10/28 17:02]
lidbjork Ändrade styrelselistan med formen "handbok" efter bjarnis förslag
styrelse:start [2021/02/26 08:18]
zeltophil styrelse 2021
Line 1: Line 1:
 ===== Updates styrelse ===== ===== Updates styrelse =====
  
-Updates styrelse består av minst fem medlemmar. Styrelsen väljs på höstmötet varje år och sitter ett verksamhetsår, vilket för Update infaller med kalenderåret.+Updates styrelse består av minst tre, oftast femmedlemmar. Styrelsen väljs på höstmötet varje år och sitter ett verksamhetsår, vilket för Update infaller med kalenderåret.
  
 === Updates styrelse består av: === === Updates styrelse består av: ===
Line 10: Line 10:
   * Ledamöter [[ledamot|(handbok)]]   * Ledamöter [[ledamot|(handbok)]]
  
-=== Det här är Updates styrelse 2015: ===+=== Det här är Updates styrelse 2020: ===
  
-  * **Ordförande** Henrik Lidbjörk (lidbjork) <ordf@update.uu.se> +  * **Ordförande** Anke Stüber (zeltophil) <ordf@update.uu.se> 
-  * **Sekreterare** Martin Törnwall (martin) <sekr@update.uu.se> +  * **Sekreterare** Bjarni Juliusson (bjarni) <sekr@update.uu.se> 
-  * **Kassör** Per Bergqwist (normano) <kassor@update.uu.se> +  * **Kassör** David Klaftenegger (davidk) <kassor@update.uu.se> 
-  * **Ledamot** Bjarni Juliusson (bjarni) <ovriga@update.uu.se> +  * **Ledamot** Madelene Alanenpää (himnes) <ovriga@update.uu.se> 
-  * **Ledamot** Filip Öfverström (tharo) <ovriga@update.uu.se>+  * **Ledamot** Sanna Kurdahl (bluerai) <ovriga@update.uu.se> 
 +  * **Ledamot** Andreas Lindmark (kgs) <ovriga@update.uu.se>
  
 **[[handbok|Handbok]]**\\ **[[handbok|Handbok]]**\\
 Här finns information om styrelsens uppgifter och diverse administration, t.ex. medlemsregistret. Här finns information om styrelsens uppgifter och diverse administration, t.ex. medlemsregistret.
  
 +**[[todo|Todo]]**\\
 +Minnesanteckningar för styrelsemedlemmarnas åtaganden.
 +
 +**[[kontaktlista|Kontaktlista]]**\\
 +Lista på personer som bör kontaktas angående lokalfrågan.
styrelse/start.txt · Last modified: 2021/09/10 14:31 by vol