User Tools

Site Tools


styrelse:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:start [2016/01/07 18:08]
martin
styrelse:start [2020/01/25 14:49]
zeltophil styrelse 2020
Line 1: Line 1:
 ===== Updates styrelse ===== ===== Updates styrelse =====
  
-Updates styrelse består av minst fem medlemmar. Styrelsen väljs på höstmötet varje år och sitter ett verksamhetsår,​ vilket för Update infaller med kalenderåret.+Updates styrelse består av minst tre, oftast ​femmedlemmar. Styrelsen väljs på höstmötet varje år och sitter ett verksamhetsår,​ vilket för Update infaller med kalenderåret.
  
 === Updates styrelse består av: === === Updates styrelse består av: ===
Line 10: Line 10:
   * Ledamöter [[ledamot|(handbok)]]   * Ledamöter [[ledamot|(handbok)]]
  
-=== Det här är Updates styrelse ​2015: ===+=== Det här är Updates styrelse ​2020: ===
  
-  * **Ordförande** ​Martin Törnwall ​(martin) <​ordf@update.uu.se>​+  * **Ordförande** ​Anke Stüber ​(zeltophil) <​ordf@update.uu.se>​
   * **Sekreterare** Bjarni Juliusson (bjarni) <​sekr@update.uu.se>​   * **Sekreterare** Bjarni Juliusson (bjarni) <​sekr@update.uu.se>​
-  * **Kassör** ​Henrik Lidbjörk ​(lidbjork) <​kassor@update.uu.se>​ +  * **Kassör** ​Madelene Alanenpää ​(himnes) <kassor@update.uu.se>​ 
-  * **Ledamot** Andreas Lindmark (KGS) <​ovriga@update.uu.se>​ +  * **Ledamot** Sanna Kurdahl (bluerai) <ovriga@update.uu.se>​ 
-  * **Ledamot** ​Filip Öfverström ​(tharo) <​ovriga@update.uu.se>​+  * **Ledamot** Andreas Lindmark (kgs) <​ovriga@update.uu.se>​ 
 +  * **Ledamot** Erik Karlsson (erik) <​ovriga@update.uu.se>​ 
 +  * **Ledamot** ​Marcus Jansson ​(mackster) <​ovriga@update.uu.se>​
  
 **[[handbok|Handbok]]**\\ **[[handbok|Handbok]]**\\
 Här finns information om styrelsens uppgifter och diverse administration,​ t.ex. medlemsregistret. Här finns information om styrelsens uppgifter och diverse administration,​ t.ex. medlemsregistret.
  
 +**[[todo|Todo]]**\\
 +Minnesanteckningar för styrelsemedlemmarnas åtaganden.
 +
 +**[[kontaktlista|Kontaktlista]]**\\
 +Lista på personer som bör kontaktas angående lokalfrågan.
styrelse/start.txt · Last modified: 2020/01/25 14:49 by zeltophil