User Tools

Site Tools


styrelse:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:start [2018/01/15 19:14]
bjarni
styrelse:start [2020/01/25 14:49]
zeltophil styrelse 2020
Line 10: Line 10:
   * Ledamöter [[ledamot|(handbok)]]   * Ledamöter [[ledamot|(handbok)]]
  
-=== Det här är Updates styrelse ​2017: ===+=== Det här är Updates styrelse ​2020: ===
  
-  * **Ordförande** ​Sanna Kurdahl ​(bluerai) <​ordf@update.uu.se>​+  * **Ordförande** ​Anke Stüber ​(zeltophil) <​ordf@update.uu.se>​
   * **Sekreterare** Bjarni Juliusson (bjarni) <​sekr@update.uu.se>​   * **Sekreterare** Bjarni Juliusson (bjarni) <​sekr@update.uu.se>​
-  * **Kassör** ​Henrik Lidbjörk ​(lidbjork) <​kassor@update.uu.se>​+  * **Kassör** ​Madelene Alanenpää ​(himnes) <kassor@update.uu.se>​ 
 +  * **Ledamot** Sanna Kurdahl (bluerai) <ovriga@update.uu.se>​
   * **Ledamot** Andreas Lindmark (kgs) <​ovriga@update.uu.se>​   * **Ledamot** Andreas Lindmark (kgs) <​ovriga@update.uu.se>​
-  * **Ledamot** ​Joy van den Eijkhof ​(jevde) <​ovriga@update.uu.se>​ +  * **Ledamot** ​Erik Karlsson ​(erik) <​ovriga@update.uu.se>​ 
-  * **Ledamot** ​Emil Bagge (edark) <​ovriga@update.uu.se>​+  * **Ledamot** ​Marcus Jansson ​(mackster) <​ovriga@update.uu.se>​
  
 **[[handbok|Handbok]]**\\ **[[handbok|Handbok]]**\\
styrelse/start.txt · Last modified: 2020/01/25 14:49 by zeltophil