User Tools

Site Tools


styrelse:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
styrelse:start [2014/03/28 17:18]
vol created
styrelse:start [2020/01/25 14:49] (current)
zeltophil styrelse 2020
Line 1: Line 1:
-Platshållare+===== Updates styrelse ===== 
 + 
 +Updates styrelse består av minst tre, oftast fem, medlemmar. Styrelsen väljs på höstmötet varje år och sitter ett verksamhetsår,​ vilket för Update infaller med kalenderåret. 
 + 
 +=== Updates styrelse består av: === 
 + 
 +  * Ordförande [[ordf|(handbok)]] 
 +  * Sekreterare [[sekr|(handbok)]] 
 +  * Kassör [[kassor|(handbok)]] 
 +  * Ledamöter [[ledamot|(handbok)]] 
 + 
 +=== Det här är Updates styrelse 2020: === 
 + 
 +  * **Ordförande** Anke Stüber (zeltophil) <​ordf@update.uu.se>​ 
 +  * **Sekreterare** Bjarni Juliusson (bjarni) <​sekr@update.uu.se>​ 
 +  * **Kassör** Madelene Alanenpää (himnes) <​kassor@update.uu.se>​ 
 +  * **Ledamot** Sanna Kurdahl (bluerai) <​ovriga@update.uu.se>​ 
 +  * **Ledamot** Andreas Lindmark (kgs) <​ovriga@update.uu.se>​ 
 +  * **Ledamot** Erik Karlsson (erik) <​ovriga@update.uu.se>​ 
 +  * **Ledamot** Marcus Jansson (mackster) <​ovriga@update.uu.se>​ 
 + 
 +**[[handbok|Handbok]]**\\ 
 +Här finns information om styrelsens uppgifter och diverse administration,​ t.ex. medlemsregistret. 
 + 
 +**[[todo|Todo]]**\\ 
 +Minnesanteckningar för styrelsemedlemmarnas åtaganden. 
 + 
 +**[[kontaktlista|Kontaktlista]]**\\ 
 +Lista på personer som bör kontaktas angående lokalfrågan.
styrelse/start.1396023490.txt.gz · Last modified: 2014/03/28 17:18 by vol