User Tools

Site Tools


styrelse:start

This is an old revision of the document!


Updates styrelse

Updates styrelse består av fem medlemmar. De väljs på höstmötet varje år och sitter ett kalenderår i taget.

Updates styrelse består av:

Det här är Updates styrelse 2015:

styrelse/start.1440934868.txt.gz · Last modified: 2015/08/30 13:41 by lidbjork