User Tools

Site Tools


styrelse:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:start [2015/08/30 13:41]
lidbjork Skapade denna sida med lite info om styrelsen
styrelse:start [2017/10/17 18:35] (current)
kgs
Line 1: Line 1:
-====== Updates styrelse ​======+===== Updates styrelse =====
  
-Updates styrelse består av fem medlemmar. ​De väljs på höstmötet varje år och sitter ett kalenderår i taget.+Updates styrelse består av minst tre, oftast ​femmedlemmar. ​Styrelsen ​väljs på höstmötet varje år och sitter ett verksamhetsår,​ vilket för Update infaller med kalenderåret.
  
 === Updates styrelse består av: === === Updates styrelse består av: ===
  
-  * [[ordf|Ordförande]] +  * Ordförande ​[[ordf|(handbok)]] 
-  * [[sekr|Sekreterare]] +  * Sekreterare ​[[sekr|(handbok)]] 
-  * [[kassor|Kassör]] +  * Kassör ​[[kassor|(handbok)]] 
-  * [[ledamot|Två ledamöter]]+  * Ledamöter ​[[ledamot|(handbok)]]
  
 +=== Det här är Updates styrelse 2017: ===
  
-=== Det här är Updates styrelse 2015: === +  ​* **Ordförande** ​Sanna Kurdahl ​(bluerai) <​ordf@update.uu.se>​ 
- +  * **Sekreterare** ​Bjarni Juliusson ​(bjarni) <​sekr@update.uu.se>​ 
-  ​* **Ordförande** ​Henrik Lidbjörk ​(lidbjork) <​ordf@update.uu.se>​ +  * **Kassör** ​Henrik Lidbjörk ​(lidbjork) <​kassor@update.uu.se>​ 
-  * **Sekreterare** ​Martin Törnwall ​(martin) <​sekr@update.uu.se>​ +  * **Ledamot** ​Andreas Lindmark ​(KGS) <​ovriga@update.uu.se>​
-  * **Kassör** ​Per Bergqwist ​(normano) <​kassor@update.uu.se>​ +
-  * **Ledamot** ​Bjarni Juliusson ​(bjarni) <​ovriga@update.uu.se>​+
   * **Ledamot** Filip Öfverström (tharo) <​ovriga@update.uu.se>​   * **Ledamot** Filip Öfverström (tharo) <​ovriga@update.uu.se>​
 +
 +**[[handbok|Handbok]]**\\
 +Här finns information om styrelsens uppgifter och diverse administration,​ t.ex. medlemsregistret.
 +
 +**[[todo|Todo]]**\\
 +Minnesanteckningar för styrelsemedlemmarnas åtaganden.
 +
 +**[[kontaktlista|Kontaktlista]]**\\
 +Lista på personer som bör kontaktas angående lokalfrågan.
styrelse/start.1440934868.txt.gz · Last modified: 2015/08/30 13:41 by lidbjork