User Tools

Site Tools


styrelse:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:start [2015/08/30 14:08]
lidbjork
styrelse:start [2021/09/10 14:31] (current)
vol
Line 1: Line 1:
 ===== Updates styrelse ===== ===== Updates styrelse =====
  
-Updates styrelse består av fem medlemmar. De väljs på höstmötet varje år och sitter ett kalenderår i taget.+Updates styrelse består av minst tre, oftast femmedlemmar. Styrelsen väljs på höstmötet varje år och sitter ett verksamhetsår, vilket för Update infaller med kalenderåret.
  
 === Updates styrelse består av: === === Updates styrelse består av: ===
  
-  * [[ordf|Ordförande]] +  * Ordförande [[ordf|(handbok)]] 
-  * [[sekr|Sekreterare]] +  * Sekreterare [[sekr|(handbok)]] 
-  * [[kassor|Kassör]] +  * Kassör [[kassor|(handbok)]] 
-  * [[ledamot|Två ledamöter]]+  * Ledamöter [[ledamot|(handbok)]]
  
 +=== Det här är Updates styrelse 2021: ===
  
-=== Det här är Updates styrelse 2015: ===+  * **Ordförande** Anke Stüber (zeltophil) <ordf@update.uu.se> 
 +  * **Sekreterare** Bjarni Juliusson (bjarni) <sekr@update.uu.se> 
 +  * **Kassör** David Klaftenegger (davidk) <kassor@update.uu.se> 
 +  * **Ledamot** Madelene Alanenpää (himnes) <ovriga@update.uu.se> 
 +  * **Ledamot** Sanna Kurdahl (bluerai) <ovriga@update.uu.se> 
 +  * **Ledamot** Andreas Lindmark (kgs) <ovriga@update.uu.se>
  
-  * **Ordförande** Henrik Lidbjörk (lidbjork) <ordf@update.uu.se> +**[[handbok|Handbok]]**\\ 
-  * **Sekreterare** Martin Törnwall (martin) <sekr@update.uu.se> +Här finns information om styrelsens uppgifter och diverse administration, t.ex. medlemsregistret
-  * **Kassör** Per Bergqwist (normano) <kassor@update.uu.se> + 
-  * **Ledamot** Bjarni Juliusson (bjarni) <ovriga@update.uu.se> +**[[todo|Todo]]**\\ 
-  * **Ledamot** Filip Öfverström (tharo) <ovriga@update.uu.se>+Minnesanteckningar för styrelsemedlemmarnas åtaganden
 + 
 +**[[kontaktlista|Kontaktlista]]**\\ 
 +Lista på personer som bör kontaktas angående lokalfrågan.
styrelse/start.1440936508.txt.gz · Last modified: 2015/08/30 14:08 by lidbjork