User Tools

Site Tools


styrelse:start

This is an old revision of the document!


Updates styrelse

Updates styrelse består av minst fem medlemmar. De väljs på höstmötet varje år och sitter ett kalenderår i taget.

Updates styrelse består av:

Det här är Updates styrelse 2015:

styrelse/start.1440943632.txt.gz · Last modified: 2015/08/30 16:07 by lidbjork