User Tools

Site Tools


styrelse:start

This is an old revision of the document!


Updates styrelse

Updates styrelse består av minst fem medlemmar. Styrelsen väljs på höstmötet varje år och sitter ett verksamhetsår, vilket för Update infaller med kalenderåret.

Updates styrelse består av:

Det här är Updates styrelse 2015:

Handbok
Här finns information om styrelsens uppgifter och diverse administration, t.ex. medlemsregistret.

styrelse/start.1446048128.txt.gz · Last modified: 2015/10/28 17:02 by lidbjork