User Tools

Site Tools


styrelse:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:start [2017/03/01 17:08]
vol
styrelse:start [2019/02/17 17:25] (current)
vol Fixad för 2019
Line 10: Line 10:
   * Ledamöter [[ledamot|(handbok)]]   * Ledamöter [[ledamot|(handbok)]]
  
-=== Det här är Updates styrelse ​2017: ===+=== Det här är Updates styrelse ​2019: ===
  
   * **Ordförande** Sanna Kurdahl (bluerai) <​ordf@update.uu.se>​   * **Ordförande** Sanna Kurdahl (bluerai) <​ordf@update.uu.se>​
   * **Sekreterare** Bjarni Juliusson (bjarni) <​sekr@update.uu.se>​   * **Sekreterare** Bjarni Juliusson (bjarni) <​sekr@update.uu.se>​
-  * **Kassör** ​Henrik Lidbjörk ​(lidbjork) <​kassor@update.uu.se>​ +  * **Kassör** ​Madelene Alanenpää ​(himnes) <​kassor@update.uu.se>​ 
-  * **Ledamot** Andreas Lindmark (KGS) <​ovriga@update.uu.se>​ +  * **Ledamot** Andreas Lindmark (kgs) <​ovriga@update.uu.se>​ 
-  * **Ledamot** ​Filip Öfverström ​(tharo) <​ovriga@update.uu.se>​+  * **Ledamot** ​Emil Bagge (edark) <​ovriga@update.uu.se>​
  
 **[[handbok|Handbok]]**\\ **[[handbok|Handbok]]**\\
Line 24: Line 24:
 Minnesanteckningar för styrelsemedlemmarnas åtaganden. Minnesanteckningar för styrelsemedlemmarnas åtaganden.
  
 +**[[kontaktlista|Kontaktlista]]**\\
 +Lista på personer som bör kontaktas angående lokalfrågan.
styrelse/start.1488384521.txt.gz · Last modified: 2017/03/01 17:08 by vol