User Tools

Site Tools


styrelse:todo

To Do för styrelsen

Låt gärna punkter som avklarats till senaste styrelsemötet stå kvar överstrukna till nästa möte, så att det syns när man har gjort något.

Styrelsen allmänt:

 1. Skriv på wikin
 2. Prata med Johnny Nilsson på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning

bluerai:

 1. Ta upp lokalfrågan på varje styrelsemöte
 2. Ta upp synlighet på varje möte (utställningar, föreläsningar, stingdag, osv)

lidbjork:

 1. Wikilayout
 2. Blogg
 3. Eposta fler banker
 4. Artikeln till Folkrörelsearkivet
 5. Kolla upp om det går att skriva om utställningen i Ergo och Uppsalatidningen

bjarni:

 1. Sweatshopsführer. Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop.
 2. Fråga inför varje sweatshop vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen.
 3. Prata med UD, UTN och Möbius angående lokaler
 4. Gör klart skyltarna till montern i hus 2
 5. Jobba med Updates historia till Uptime/webben
 6. Updateringar
 7. Prata med martin om Kronåsen 1:14
 8. Tjata på pontus om RUDEL-protokoll
 9. Kolla upp om det går att skriva om utställningen i Techna
 10. Prata med martin om Swesim
 11. Ta upp på styrelsemöte om vi vill vara med och synas på Polhacks, nästa är i april. De har speltävlingar med priser etc.

tharo:

 1. Kolla upp om det går att annonsera på studentportalen om utställningen

kgs:

styrelse/todo.txt · Last modified: 2017/03/20 17:26 by bjarni