User Tools

Site Tools


styrelse:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
styrelse:todo [2017/09/28 01:03]
bjarni
styrelse:todo [2017/10/05 10:58] (current)
bjarni
Line 7: Line 7:
   - Skriv på wikin   - Skriv på wikin
   - Prata med Johnny Nilsson på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning   - Prata med Johnny Nilsson på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning
-  - WWW: lägga till "​PDP-11"​ som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida. 
   - Leta upp flera ställen att ställa ut på   - Leta upp flera ställen att ställa ut på
   - Panta   - Panta
Line 20: Line 19:
  
   - (Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar) Vänta på utredning av andra tekniska lösningar.   - (Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar) Vänta på utredning av andra tekniska lösningar.
-  - Ring till banken.+  - <del>Ring till banken.</​del>​
   - Bestäm tid att panta burkar.   - Bestäm tid att panta burkar.
 +  - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork.
 +  - Förbered en sweatshop om att rita med dator och ritplatta.
 +  - Skicka kallelser till höstmötet senast 27:e oktober.
  
 ===lidbjork:​=== ===lidbjork:​===
Line 28: Line 30:
   - Blogg   - Blogg
   - Lägga till "​PDP-11"​ som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida.   - Lägga till "​PDP-11"​ som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida.
 +  - Panta burkar.
 +  - Jobba med Updates historia med bluerai och bjarni.
 +  - Förbered en sweatshop om t.ex. Uptime eller förstärkarbygge. Datum?
 +  - Skriv ut kallelser till höstmötet senast 27:e oktober.
  
 ===bjarni:​=== ===bjarni:​===
Line 38: Line 44:
   - Gör en torsdagssweatshopsaffisch.   - Gör en torsdagssweatshopsaffisch.
   - Prata med UTN angående andra föreningars lokaler   - Prata med UTN angående andra föreningars lokaler
-  - Jobba med Updates historia ​till Uptime/​webben+  - Jobba med Updates historia ​med bluerai och lidbjork.
   - Updateringar   - Updateringar
 +  - Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt.
 +  - Förbered en sweatshop om t.ex. Vacscan, Uptime, Arduino, Forth eller annat. Datum?
  
 ===tharo:​=== ===tharo:​===
   - Köpa verktyg till t-salen.   - Köpa verktyg till t-salen.
 +  - Kika mer på hur man lägger till nyckelord på websiten.
 +  - Förbered en sweatshop om Arduino. Datum?
  
 ===kgs:=== ===kgs:===
   - Fixa illustrationer till artikeln i Uptime   - Fixa illustrationer till artikeln i Uptime
 +  - Hitta på ett tema till en sweatshop.
  
styrelse/todo.txt · Last modified: 2017/10/05 10:58 by bjarni