User Tools

Site Tools


styrelse:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
styrelse:todo [2018/01/15 19:18]
bjarni
styrelse:todo [2018/01/18 21:38] (current)
bjarni
Line 9: Line 9:
   - Panta   - Panta
   - Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra torsdagsverkstäder.   - Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra torsdagsverkstäder.
-  - Ordna en picknick. 
  
 ===bluerai:​=== ===bluerai:​===
Line 18: Line 17:
  
   - (Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar.)   - (Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar.)
-  - Planera en till Update-frukost.+  - Planera en Update-frukost ​i februari.
   - Bestäm tid att panta burkar.   - Bestäm tid att panta burkar.
   - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork.   - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork.
-  - <​del>​Förbered en sweatshop 30 nov om att rita med dator och ritplatta.</​del>​+  - Kolla upp vilka fler personer i administrativ roll som finns att prata lokaler ​med i hus 4. 
 +  - Besök klassrum tillsammans med jevde inför torsdagsverkstaden 15:e februari 
 +  - Ordna en picknick i maj.
  
 ===lidbjork:​=== ===lidbjork:​===
Line 39: Line 40:
     - Besöka klassrum och affischera inför torsdagsverkstäder.     - Besöka klassrum och affischera inför torsdagsverkstäder.
  
 +  - Meddela Birdie att vi vill vara med.
   - Gör en ny torsdagsverkstadsaffisch. Ring till Dick för  att få den utskriven.   - Gör en ny torsdagsverkstadsaffisch. Ring till Dick för  att få den utskriven.
   - Jobba med Updates historia med bluerai och lidbjork.   - Jobba med Updates historia med bluerai och lidbjork.
-  - Updateringar+  - Updateringar; bestäm en till nästa styrelsemöte.
   - (Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt.)   - (Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt.)
   - Förbered en torsdagsverkstad om t.ex. Vacscan, Uptime, Arduino, Forth eller annat. Datum?   - Förbered en torsdagsverkstad om t.ex. Vacscan, Uptime, Arduino, Forth eller annat. Datum?
Line 50: Line 52:
 ===jevde:​=== ===jevde:​===
  
 +  - Besök klassrum tillsammans med bluerai inför torsdagsverkstaden 15:e februari
 +  - Kolla upp vilka fler personer i administrativ roll som finns att prata lokaler med i hus 4.
 +  - Bestäm en updatering till nästa styrelsemöte.
  
 ===edark:​=== ===edark:​===
styrelse/todo.txt · Last modified: 2018/01/18 21:38 by bjarni