User Tools

Site Tools


styrelse:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
styrelse:todo [2017/09/12 17:48]
kgs
styrelse:todo [2017/09/28 01:03]
bjarni
Line 19: Line 19:
     - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv)     - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv)
  
-  - Fråga pontus om någon annan ska vara ordförande för RUDEL 
   - (Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar) Vänta på utredning av andra tekniska lösningar.   - (Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar) Vänta på utredning av andra tekniska lösningar.
-  - <​del>​Skriv ​till Bartosz på Folkuniversitetet om förtydligande av regler.</​del>​+  - Ring till banken. 
 +  - Bestäm tid att panta burkar.
  
 ===lidbjork:​=== ===lidbjork:​===
Line 27: Line 27:
   - Wikilayout   - Wikilayout
   - Blogg   - Blogg
-  - Eposta fler banker 
-  - <​del>​Ta reda på vem hos kommunen man ska prata med om att starta ett museum och få spons</​del>​ 
   - Lägga till "​PDP-11"​ som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida.   - Lägga till "​PDP-11"​ som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida.
  
Line 38: Line 36:
     - Besöka klassrum och affischera inför sweatshoppar.     - Besöka klassrum och affischera inför sweatshoppar.
  
 +  - Gör en torsdagssweatshopsaffisch.
   - Prata med UTN angående andra föreningars lokaler   - Prata med UTN angående andra föreningars lokaler
-  - Gör klart skyltarna till montern i hus 2 
   - Jobba med Updates historia till Uptime/​webben   - Jobba med Updates historia till Uptime/​webben
   - Updateringar   - Updateringar
  
 ===tharo:​=== ===tharo:​===
 +  - Köpa verktyg till t-salen.
  
 ===kgs:=== ===kgs:===
   - Fixa illustrationer till artikeln i Uptime   - Fixa illustrationer till artikeln i Uptime
  
styrelse/todo.txt · Last modified: 2018/04/11 18:18 by kgs