User Tools

Site Tools


styrelse:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
styrelse:todo [2017/09/12 17:48]
kgs
styrelse:todo [2017/10/05 10:58]
bjarni
Line 7: Line 7:
   - Skriv på wikin   - Skriv på wikin
   - Prata med Johnny Nilsson på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning   - Prata med Johnny Nilsson på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning
-  - WWW: lägga till "​PDP-11"​ som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida. 
   - Leta upp flera ställen att ställa ut på   - Leta upp flera ställen att ställa ut på
   - Panta   - Panta
Line 19: Line 18:
     - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv)     - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv)
  
-  - Fråga pontus om någon annan ska vara ordförande för RUDEL 
   - (Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar) Vänta på utredning av andra tekniska lösningar.   - (Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar) Vänta på utredning av andra tekniska lösningar.
-  - <del>Skriv till Bartosz på Folkuniversitetet om förtydligande av regler.</​del>​+  - <del>Ring till banken.</​del>​ 
 +  - Bestäm tid att panta burkar. 
 +  - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork. 
 +  - Förbered en sweatshop om att rita med dator och ritplatta. 
 +  - Skicka kallelser till höstmötet senast 27:e oktober.
  
 ===lidbjork:​=== ===lidbjork:​===
Line 27: Line 29:
   - Wikilayout   - Wikilayout
   - Blogg   - Blogg
-  - Eposta fler banker 
-  - <​del>​Ta reda på vem hos kommunen man ska prata med om att starta ett museum och få spons</​del>​ 
   - Lägga till "​PDP-11"​ som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida.   - Lägga till "​PDP-11"​ som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida.
 +  - Panta burkar.
 +  - Jobba med Updates historia med bluerai och bjarni.
 +  - Förbered en sweatshop om t.ex. Uptime eller förstärkarbygge. Datum?
 +  - Skriv ut kallelser till höstmötet senast 27:e oktober.
  
 ===bjarni:​=== ===bjarni:​===
Line 38: Line 42:
     - Besöka klassrum och affischera inför sweatshoppar.     - Besöka klassrum och affischera inför sweatshoppar.
  
 +  - Gör en torsdagssweatshopsaffisch.
   - Prata med UTN angående andra föreningars lokaler   - Prata med UTN angående andra föreningars lokaler
-  ​- Gör klart skyltarna till montern i hus 2 +  - Jobba med Updates historia ​med bluerai och lidbjork.
-  ​- Jobba med Updates historia ​till Uptime/​webben+
   - Updateringar   - Updateringar
 +  - Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt.
 +  - Förbered en sweatshop om t.ex. Vacscan, Uptime, Arduino, Forth eller annat. Datum?
  
 ===tharo:​=== ===tharo:​===
 +  - Köpa verktyg till t-salen. 
 +  - Kika mer på hur man lägger till nyckelord på websiten. 
 +  - Förbered en sweatshop om Arduino. Datum?
  
 ===kgs:=== ===kgs:===
   - Fixa illustrationer till artikeln i Uptime   - Fixa illustrationer till artikeln i Uptime
 +  - Hitta på ett tema till en sweatshop.
  
styrelse/todo.txt · Last modified: 2018/04/11 18:18 by kgs