User Tools

Site Tools


styrelse:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:todo [2017/09/28 01:03]
bjarni
styrelse:todo [2018/04/11 18:18]
kgs
Line 6: Line 6:
  
   - Skriv på wikin   - Skriv på wikin
-  - Prata med Johnny Nilsson på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning 
-  - WWW: lägga till "​PDP-11"​ som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida. 
   - Leta upp flera ställen att ställa ut på   - Leta upp flera ställen att ställa ut på
   - Panta   - Panta
-  - Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra sweatshoppar. +  - Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra torsdagsverkstäder.
-  - Ordna en picknick.+
  
 ===bluerai:​=== ===bluerai:​===
Line 19: Line 16:
     - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv)     - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv)
  
-  - (Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar) Vänta på utredning av andra tekniska lösningar+  - (Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar.) 
-  - Ring till banken.+  - Planera en Update-frukost i februari.
   - Bestäm tid att panta burkar.   - Bestäm tid att panta burkar.
 +  - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork.
 +  - Kolla upp vilka fler personer i administrativ roll som finns att prata lokaler med i hus 4.
 +  - Besök klassrum tillsammans med jevde inför torsdagsverkstaden 15:e februari
 +  - Ordna en picknick i maj.
  
 ===lidbjork:​=== ===lidbjork:​===
Line 27: Line 28:
   - Wikilayout   - Wikilayout
   - Blogg   - Blogg
-  - Lägga till "PDP-11" som nyckelord för Google ​och länka till Magica från våran hemsida.+  - Panta burkar. 
 +  ​Jobba med Updates historia med bluerai ​och bjarni. 
 +  - Förbered en torsdagsverkstad om t.ex. Uptime eller förstärkarbygge,​ eller Macintosh-meckDatum?
  
 ===bjarni:​=== ===bjarni:​===
Line 33: Line 36:
   - Sweatshopsführer,​ stående punkter:   - Sweatshopsführer,​ stående punkter:
     - Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop.     - Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop.
-    - Fråga inför varje sweatshop ​vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen. +    - Fråga inför varje torsdagsverkstad ​vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen. 
-    - Besöka klassrum och affischera inför ​sweatshoppar.+    - Besöka klassrum och affischera inför ​torsdagsverkstäder.
  
-  - Gör en torsdagssweatshopsaffisch+  - Meddela Birdie att vi vill vara med
-  - Prata med UTN angående andra föreningars lokaler +  - Gör en ny torsdagsverkstadsaffisch. Ring till Dick för  att få den utskriven. 
-  - Jobba med Updates historia till Uptime/webben +  - Jobba med Updates historia ​med bluerai och lidbjork. 
-  - Updateringar+  - Updateringar;​ bestäm en till nästa styrelsemöte. 
 +  - (Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt.) 
 +  - Förbered en torsdagsverkstad om t.ex. Vacscan, ​Uptime, Arduino, Forth eller annat. Datum? 
 +  - Skriv till Konst- och presentationsgruppen för Polacksbacken och fråga om att ställa ut på Ångström. (väntar på svar) 
 +  - Leta upp listan med personer som ska intervjuas till historieartikeln,​ och fortsätt intervjua. 
 +  - Prata med Arnold Pears, Phillip Rümmer samt Kjell Orsborn om smörgåsspons. 
 + 
 +===jevde:​=== 
 + 
 +  - Besök klassrum tillsammans med bluerai inför torsdagsverkstaden 15:e februari 
 +  - Kolla upp vilka fler personer i administrativ roll som finns att prata lokaler med i hus 4. 
 +  - Bestäm en updatering till nästa styrelsemöte. 
 + 
 +===edark:​===
  
-===tharo:​=== 
-  - Köpa verktyg till t-salen. 
  
 ===kgs:=== ===kgs:===
 +
   - Fixa illustrationer till artikeln i Uptime   - Fixa illustrationer till artikeln i Uptime
  
styrelse/todo.txt · Last modified: 2018/04/11 18:18 by kgs