User Tools

Site Tools


styrelse:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
styrelse:todo [2017/10/26 07:35]
bjarni
styrelse:todo [2017/10/28 07:17]
bjarni
Line 43: Line 43:
  
   - Gör en torsdagssweatshopsaffisch.   - Gör en torsdagssweatshopsaffisch.
-  - Prata med UTN angående andra föreningars lokaler+  - <del>Prata med UTN angående andra föreningars lokaler</​del>​
   - Jobba med Updates historia med bluerai och lidbjork.   - Jobba med Updates historia med bluerai och lidbjork.
   - Updateringar   - Updateringar
   - Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt.   - Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt.
   - Förbered en sweatshop om t.ex. Vacscan, Uptime, Arduino, Forth eller annat. Datum?   - Förbered en sweatshop om t.ex. Vacscan, Uptime, Arduino, Forth eller annat. Datum?
-  - Skriv till Konst- och presentationsgruppen för Polacksbacken och fråga om att ställa ut på Ångström.+  - Skriv till Konst- och presentationsgruppen för Polacksbacken och fråga om att ställa ut på Ångström. ​(väntar på svar)
   - Leta upp listan med personer som ska intervjuas till historieartikeln,​ och fortsätt intervjua.   - Leta upp listan med personer som ska intervjuas till historieartikeln,​ och fortsätt intervjua.
-  - Prata med Olle Gällmo om att få smörgåsspons till en updatering, och ordna en updatering.+  - <del>Prata med Olle Gällmo om att få smörgåsspons till en updatering, och ordna en updatering.</​del>​ 
 +  - Prata istället med Arnold Pears, Phillip Rümmer samt Kjell Orsborn om smörgåsspons.
  
 ===tharo:​=== ===tharo:​===
styrelse/todo.txt · Last modified: 2018/04/11 18:18 by kgs