User Tools

Site Tools


styrelse:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
styrelse:todo [2017/10/28 07:17]
bjarni
styrelse:todo [2017/11/07 18:27]
bjarni
Line 6: Line 6:
  
   - Skriv på wikin   - Skriv på wikin
-  - <​del>​Prata med Johnny Nilsson på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning</​del>​ 
   - Leta upp flera ställen att ställa ut på   - Leta upp flera ställen att ställa ut på
   - Panta   - Panta
Line 22: Line 21:
   - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork.   - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork.
   - Förbered en sweatshop 30 nov om att rita med dator och ritplatta.   - Förbered en sweatshop 30 nov om att rita med dator och ritplatta.
-  - Skicka kallelser till höstmötet senast 27:e oktober. +  - <del>Skicka kallelser till höstmötet senast 27:e oktober.</​del>​ 
-  - Gör en torsdagssweatshopsaffisch med bjarni.+  - <del>Gör en torsdagssweatshopsaffisch med bjarni.</​del>​
  
 ===lidbjork:​=== ===lidbjork:​===
Line 33: Line 32:
   - Jobba med Updates historia med bluerai och bjarni.   - Jobba med Updates historia med bluerai och bjarni.
   - Förbered en sweatshop om t.ex. Uptime eller förstärkarbygge. Datum?   - Förbered en sweatshop om t.ex. Uptime eller förstärkarbygge. Datum?
-  - <​del>​Skriv ut kallelser till höstmötet senast 27:e oktober.</​del>​ 
  
 ===bjarni:​=== ===bjarni:​===
Line 42: Line 40:
     - Besöka klassrum och affischera inför sweatshoppar.     - Besöka klassrum och affischera inför sweatshoppar.
  
-  - Gör en torsdagssweatshopsaffisch. +  - <del>Gör en torsdagssweatshopsaffisch.</​del> ​Ring till Dick för  att få den utskriven.
-  - <​del>​Prata med UTN angående andra föreningars lokaler</​del>​+
   - Jobba med Updates historia med bluerai och lidbjork.   - Jobba med Updates historia med bluerai och lidbjork.
   - Updateringar   - Updateringar
Line 50: Line 47:
   - Skriv till Konst- och presentationsgruppen för Polacksbacken och fråga om att ställa ut på Ångström. (väntar på svar)   - Skriv till Konst- och presentationsgruppen för Polacksbacken och fråga om att ställa ut på Ångström. (väntar på svar)
   - Leta upp listan med personer som ska intervjuas till historieartikeln,​ och fortsätt intervjua.   - Leta upp listan med personer som ska intervjuas till historieartikeln,​ och fortsätt intervjua.
-  - <del>Prata med Olle Gällmo om att få smörgåsspons till en updatering, och ordna en updatering.</​del>​ +  - Prata med Arnold Pears, Phillip Rümmer samt Kjell Orsborn om smörgåsspons.
-  - Prata istället ​med Arnold Pears, Phillip Rümmer samt Kjell Orsborn om smörgåsspons.+
  
 ===tharo:​=== ===tharo:​===
Line 60: Line 56:
 ===kgs:=== ===kgs:===
   - Fixa illustrationer till artikeln i Uptime   - Fixa illustrationer till artikeln i Uptime
-  - Förbered sweatshop 2 nov om dataöverföring till C64.+  - <del>Förbered sweatshop 2 nov om dataöverföring till C64.</​del>​
  
styrelse/todo.txt · Last modified: 2017/11/07 18:27 by bjarni