User Tools

Site Tools


styrelse:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
styrelse:todo [2017/10/28 07:17]
bjarni
styrelse:todo [2017/11/07 18:27]
bjarni
Line 6: Line 6:
  
   - Skriv på wikin   - Skriv på wikin
-  - <​del>​Prata med Johnny Nilsson på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning</​del>​ 
   - Leta upp flera ställen att ställa ut på   - Leta upp flera ställen att ställa ut på
   - Panta   - Panta
Line 22: Line 21:
   - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork.   - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork.
   - Förbered en sweatshop 30 nov om att rita med dator och ritplatta.   - Förbered en sweatshop 30 nov om att rita med dator och ritplatta.
-  - Skicka kallelser till höstmötet senast 27:e oktober. +  - <del>Skicka kallelser till höstmötet senast 27:e oktober.</​del>​ 
-  - Gör en torsdagssweatshopsaffisch med bjarni.+  - <del>Gör en torsdagssweatshopsaffisch med bjarni.</​del>​
  
 ===lidbjork:​=== ===lidbjork:​===
Line 33: Line 32:
   - Jobba med Updates historia med bluerai och bjarni.   - Jobba med Updates historia med bluerai och bjarni.
   - Förbered en sweatshop om t.ex. Uptime eller förstärkarbygge. Datum?   - Förbered en sweatshop om t.ex. Uptime eller förstärkarbygge. Datum?
-  - <​del>​Skriv ut kallelser till höstmötet senast 27:e oktober.</​del>​ 
  
 ===bjarni:​=== ===bjarni:​===
Line 42: Line 40:
     - Besöka klassrum och affischera inför sweatshoppar.     - Besöka klassrum och affischera inför sweatshoppar.
  
-  - Gör en torsdagssweatshopsaffisch. +  - <del>Gör en torsdagssweatshopsaffisch.</​del> ​Ring till Dick för  att få den utskriven.
-  - <​del>​Prata med UTN angående andra föreningars lokaler</​del>​+
   - Jobba med Updates historia med bluerai och lidbjork.   - Jobba med Updates historia med bluerai och lidbjork.
   - Updateringar   - Updateringar
Line 50: Line 47:
   - Skriv till Konst- och presentationsgruppen för Polacksbacken och fråga om att ställa ut på Ångström. (väntar på svar)   - Skriv till Konst- och presentationsgruppen för Polacksbacken och fråga om att ställa ut på Ångström. (väntar på svar)
   - Leta upp listan med personer som ska intervjuas till historieartikeln,​ och fortsätt intervjua.   - Leta upp listan med personer som ska intervjuas till historieartikeln,​ och fortsätt intervjua.
-  - <del>Prata med Olle Gällmo om att få smörgåsspons till en updatering, och ordna en updatering.</​del>​ +  - Prata med Arnold Pears, Phillip Rümmer samt Kjell Orsborn om smörgåsspons.
-  - Prata istället ​med Arnold Pears, Phillip Rümmer samt Kjell Orsborn om smörgåsspons.+
  
 ===tharo:​=== ===tharo:​===
Line 60: Line 56:
 ===kgs:=== ===kgs:===
   - Fixa illustrationer till artikeln i Uptime   - Fixa illustrationer till artikeln i Uptime
-  - Förbered sweatshop 2 nov om dataöverföring till C64.+  - <del>Förbered sweatshop 2 nov om dataöverföring till C64.</​del>​
  
styrelse/todo.txt · Last modified: 2018/04/11 18:18 by kgs