User Tools

Site Tools


styrelse:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:todo [2017/05/02 18:25]
bjarni
styrelse:todo [2017/11/23 19:13] (current)
kgs
Line 5: Line 5:
 ===Styrelsen allmänt:​=== ===Styrelsen allmänt:​===
  
-  - Anmälan till Stingdagen senast 14:e maj via formulär 
-  - <​del>​Stingdags-sweatshop 25 april klockan 17</​del>​ 
   - Skriv på wikin   - Skriv på wikin
-  - Prata med Johnny Nilsson ​på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning+  - Leta upp flera ställen att ställa ut  
 +  ​Panta 
 +  - Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra torsdagsverkstäder. 
 +  - Ordna en picknick.
  
 ===bluerai:​=== ===bluerai:​===
  
-  - Ta upp lokalfrågan på varje styrelsemöte +  ​- Ordförande,​ stående punkter: 
-  - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv)+    ​- Ta upp lokalfrågan på varje styrelsemöte 
 +    - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv)
  
-  - Visa utställningen för Jeanettes klass på Sunnerstaskolan ​med lidbjork +  - Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar. 
-  - Kolla hur mycket det skulle kosta att bygga en mässmonter ​till Stingdagen+  - Bestäm tid att panta burkar. 
 +  - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork. 
 +  - Förbered ​en sweatshop 30 nov om att rita med dator och ritplatta. 
 +  - <​del>​Skicka kallelser ​till höstmötet senast 27:e oktober.</​del>​ 
 +  - <​del>​Gör en torsdagssweatshopsaffisch med bjarni.</​del>​
  
 ===lidbjork:​=== ===lidbjork:​===
  
-  - Ringa Jeanette Rosenberg på Sunnerstaskolan om visning av utställningen 
-  - Visa utställningen för Jeanettes klass på Sunnerstaskolan med bluerai 
   - Wikilayout   - Wikilayout
   - Blogg   - Blogg
-  - Eposta fler banker+  - Lägga till "​PDP-11"​ som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida. 
 +  - Panta burkar. 
 +  - Jobba med Updates historia med bluerai och bjarni. 
 +  - Förbered en torsdagsverkstad om t.ex. Uptime eller förstärkarbygge. Datum?
  
 ===bjarni:​=== ===bjarni:​===
  
-  - SweatshopsführerFråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop. +  - Sweatshopsführer, stående punkter: 
-  - Fråga inför varje sweatshop ​vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen.+    - Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop. 
 +    - Fråga inför varje torsdagsverkstad ​vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen
 +    - Besöka klassrum och affischera inför torsdagsverkstäder.
  
-  - Fråga Carl Johan Hjälme om han kan köra C64:​an ​till Polacks +  - <​del>​Gör en torsdagssweatshopsaffisch.</​del>​ Ring till Dick för  att få den utskriven. 
-  - Fråga Per Agius om han har kvar postit-lappen med telefonnumret till den kvinna som ville skänka en dator till Update +  - Jobba med Updates historia ​med bluerai och lidbjork.
-  - Prata med UD, UTN och Möbius angående lokaler +
-  - Gör klart skyltarna till montern i hus 2 +
-  - Jobba med Updates historia ​till Uptime/​webben+
   - Updateringar   - Updateringar
-  - Prata med martin ​om Kronåsen 1:14 +  - Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt. 
-  - Tjata på pontus ​om RUDEL-protokoll+  - Förbered en torsdagsverkstad ​om t.ex. Vacscan, Uptime, Arduino, Forth eller annat. Datum? 
 +  - Skriv till Konst- och presentationsgruppen för Polacksbacken och fråga ​om att ställa ut på Ångström. (väntar på svar) 
 +  ​Leta upp listan med personer som ska intervjuas till historieartikeln,​ och fortsätt intervjua. 
 +  - Prata med Arnold Pears, Phillip Rümmer samt Kjell Orsborn om smörgåsspons.
  
 ===tharo:​=== ===tharo:​===
- +  - Köpa verktyg till t-salen. 
-  - Kolla upp om det går att annonsera ​på studentportalen om utställningen+  - Kika mer på hur man lägger till nyckelord på websiten. 
 +  - Förbered en sweatshop 16 nov att bygga AVR-programmerare.
  
 ===kgs:=== ===kgs:===
- +  ​Fixa illustrationer till artikeln i Uptime
-  ​Meddela Hanna Lackmar på Tunabergsskolan att de inte kan komma och se utställningen 31:a maj +
styrelse/todo.1493742338.txt.gz · Last modified: 2017/05/02 18:25 by bjarni