User Tools

Site Tools


styrelse:todo

This is an old revision of the document!


To Do för styrelsen

Låt gärna punkter som avklarats till senaste styrelsemötet stå kvar överstrukna till nästa möte, så att det syns när man har gjort något.

Styrelsen allmänt:

 1. Anmälan till Stingdagen senast 14:e maj via formulär
 2. Stingdags-sweatshop 25 april klockan 17
 3. Skriv på wikin
 4. Prata med Johnny Nilsson på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning

bluerai:

 1. Ta upp lokalfrågan på varje styrelsemöte
 2. Ta upp synlighet på varje möte (utställningar, föreläsningar, stingdag, osv)
 1. Visa utställningen för Jeanettes klass på Sunnerstaskolan med lidbjork
 2. Kolla hur mycket det skulle kosta att bygga en mässmonter till Stingdagen

lidbjork:

 1. Ringa Jeanette Rosenberg på Sunnerstaskolan om visning av utställningen
 2. Visa utställningen för Jeanettes klass på Sunnerstaskolan med bluerai
 3. Wikilayout
 4. Blogg
 5. Eposta fler banker

bjarni:

 1. Sweatshopsführer. Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop.
 2. Fråga inför varje sweatshop vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen.
 1. Fråga Carl Johan Hjälme om han kan köra C64:an till Polacks
 2. Fråga Per Agius om han har kvar postit-lappen med telefonnumret till den kvinna som ville skänka en dator till Update
 3. Prata med UD, UTN och Möbius angående lokaler
 4. Gör klart skyltarna till montern i hus 2
 5. Jobba med Updates historia till Uptime/webben
 6. Updateringar
 7. Prata med martin om Kronåsen 1:14
 8. Tjata på pontus om RUDEL-protokoll
 9. Ring till Barbro Andersson, som ville ge oss en dator.
 10. Se till att det skapas en mailinglista för icke-medlemmar som vill ha information om aktiviteter i Update.
 11. Svara Hanna Lackmar på Tunabergsskolan att vi inte kan ordna en workshop men att de kan få en visning av utställningen.

tharo:

 1. Kolla upp om det går att annonsera på studentportalen om utställningen

kgs:

 1. Meddela Hanna Lackmar på Tunabergsskolan att de inte kan komma och se utställningen 31:a maj
styrelse/todo.1495037508.txt.gz · Last modified: 2017/05/17 18:11 by bjarni