User Tools

Site Tools


styrelse:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:todo [2017/05/17 18:11]
bjarni
styrelse:todo [2018/04/11 18:18] (current)
kgs
Line 5: Line 5:
 ===Styrelsen allmänt:​=== ===Styrelsen allmänt:​===
  
-  - <​del>​Anmälan till Stingdagen senast 14:e maj via formulär</​del>​ 
-  - <​del>​Stingdags-sweatshop 25 april klockan 17</​del>​ 
   - Skriv på wikin   - Skriv på wikin
-  - Prata med Johnny Nilsson ​på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning+  - Leta upp flera ställen att ställa ut  
 +  ​Panta 
 +  - Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra torsdagsverkstäder.
  
 ===bluerai:​=== ===bluerai:​===
  
-  - Ta upp lokalfrågan på varje styrelsemöte +  ​- Ordförande,​ stående punkter: 
-  - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv)+    ​- Ta upp lokalfrågan på varje styrelsemöte 
 +    - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv)
  
-  - <​del>​Visa utställningen för Jeanettes klass på Sunnerstaskolan ​med lidbjork</​del>​ +  - (Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar.) 
-  - Kolla hur mycket det skulle kosta att bygga en mässmonter till Stingdagen+  - Planera en Update-frukost i februari. 
 +  - Bestäm tid att panta burkar. 
 +  - Jobba med Updates historia ​med bjarni och lidbjork. 
 +  - Kolla upp vilka fler personer i administrativ roll som finns att prata lokaler med i hus 4. 
 +  - Besök klassrum tillsammans med jevde inför torsdagsverkstaden 15:e februari 
 +  - Ordna en picknick i maj.
  
 ===lidbjork:​=== ===lidbjork:​===
  
-  - <​del>​Ringa Jeanette Rosenberg på Sunnerstaskolan om visning av utställningen</​del>​ 
-  - <​del>​Visa utställningen för Jeanettes klass på Sunnerstaskolan med bluerai</​del>​ 
   - Wikilayout   - Wikilayout
   - Blogg   - Blogg
-  - Eposta fler banker+  - Panta burkar. 
 +  - Jobba med Updates historia med bluerai och bjarni. 
 +  - Förbered en torsdagsverkstad om t.ex. Uptime eller förstärkarbygge,​ eller Macintosh-meck. Datum?
  
 ===bjarni:​=== ===bjarni:​===
  
-  - SweatshopsführerFråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop. +  - Sweatshopsführer, stående punkter: 
-  - Fråga inför varje sweatshop ​vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen.+    - Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop. 
 +    - Fråga inför varje torsdagsverkstad ​vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen
 +    - Besöka klassrum och affischera inför torsdagsverkstäder.
  
-  - <​del>​Fråga Carl Johan Hjälme om han kan köra C64:an till Polacks</​del>​ +  - Meddela Birdie att vi vill vara med. 
-  - <​del>​Fråga Per Agius om han har kvar postit-lappen med telefonnumret till den kvinna som ville skänka ​en dator till Update</​del>​ +  - Gör en ny torsdagsverkstadsaffisch. Ring till Dick för  att få den utskriven. 
-  - Prata med UD, UTN och Möbius angående lokaler +  - Jobba med Updates historia ​med bluerai och lidbjork. 
-  - Gör klart skyltarna till montern i hus 2 +  - Updateringar; bestäm en till nästa styrelsemöte. 
-  - Jobba med Updates historia ​till Uptime/​webben +  - (Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt.) 
-  - Updateringar +  - Förbered en torsdagsverkstad ​om t.ex. Vacscan, Uptime, Arduino, Forth eller annat. Datum? 
-  - Prata med martin om Kronåsen 1:14 +  - Skriv till Konst- och presentationsgruppen för Polacksbacken och fråga om att ställa ut på Ångström(väntar på svar) 
-  - <​del>​Tjata på pontus ​om RUDEL-protokoll</​del>​ +  - Leta upp listan med personer som ska intervjuas ​till historieartikeln,​ och fortsätt intervjua
-  - Ring till Barbro Andersson, som ville ge oss en dator+  - Prata med Arnold Pears, Phillip Rümmer samt Kjell Orsborn om smörgåsspons.
-  - Se till att det skapas en mailinglista för icke-medlemmar som vill ha information om aktiviteter i Update+
-  - <​del>​Svara Hanna Lackmar på Tunabergsskolan att vi inte kan ordna en workshop men att de kan få en visning av utställningen.</​del>​+
  
 +===jevde:​===
  
-===tharo:===+  - Besök klassrum tillsammans med bluerai inför torsdagsverkstaden 15:e februari 
 +  - Kolla upp vilka fler personer i administrativ roll som finns att prata lokaler med i hus 4. 
 +  - Bestäm en updatering till nästa styrelsemöte. 
 + 
 +===edark:===
  
-  - <​del>​Kolla upp om det går att annonsera på studentportalen om utställningen</​del>​ 
  
 ===kgs:=== ===kgs:===
  
-  - <​del>​Meddela Hanna Lackmar på Tunabergsskolan att de inte kan komma och se utställningen 31:a maj</​del>​+  - Fixa illustrationer till artikeln i Uptime
  
styrelse/todo.1495037508.txt.gz · Last modified: 2017/05/17 18:11 by bjarni