User Tools

Site Tools


styrelse:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:todo [2017/05/17 18:16]
bjarni
styrelse:todo [2017/10/05 10:58] (current)
bjarni
Line 5: Line 5:
 ===Styrelsen allmänt:​=== ===Styrelsen allmänt:​===
  
-  - <​del>​Anmälan till Stingdagen senast 14:e maj via formulär</​del>​ 
   - Skriv på wikin   - Skriv på wikin
   - Prata med Johnny Nilsson på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning   - Prata med Johnny Nilsson på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning
 +  - Leta upp flera ställen att ställa ut på
 +  - Panta
 +  - Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra sweatshoppar.
 +  - Ordna en picknick.
  
 ===bluerai:​=== ===bluerai:​===
  
-  - Ta upp lokalfrågan på varje styrelsemöte +  ​- Ordförande,​ stående punkter: 
-  - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv)+    ​- Ta upp lokalfrågan på varje styrelsemöte 
 +    - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv)
  
-  - Kolla hur mycket det skulle kosta att bygga en mässmonter ​till Stingdagen+  - (Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar) Vänta på utredning av andra tekniska lösningar. 
 +  - <​del>​Ring till banken.</​del>​ 
 +  - Bestäm tid att panta burkar. 
 +  - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork. 
 +  - Förbered ​en sweatshop om att rita med dator och ritplatta. 
 +  - Skicka kallelser ​till höstmötet senast 27:e oktober.
  
 ===lidbjork:​=== ===lidbjork:​===
Line 20: Line 29:
   - Wikilayout   - Wikilayout
   - Blogg   - Blogg
-  - Eposta fler banker+  - Lägga till "​PDP-11"​ som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida. 
 +  - Panta burkar. 
 +  - Jobba med Updates historia med bluerai och bjarni. 
 +  - Förbered en sweatshop om t.ex. Uptime eller förstärkarbygge. Datum? 
 +  - Skriv ut kallelser till höstmötet senast 27:e oktober.
  
 ===bjarni:​=== ===bjarni:​===
  
-  - SweatshopsführerFråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop. +  - Sweatshopsführer, stående punkter: 
-  - Fråga inför varje sweatshop vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen.+    - Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop. 
 +    - Fråga inför varje sweatshop vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen
 +    - Besöka klassrum och affischera inför sweatshoppar.
  
-  - Prata med UD, UTN och Möbius ​angående lokaler +  ​- Gör en torsdagssweatshopsaffisch. 
-  - Gör klart skyltarna till montern i hus 2 +  ​- Prata med UTN angående ​andra föreningars ​lokaler 
-  - Jobba med Updates historia ​till Uptime/​webben+  - Jobba med Updates historia ​med bluerai och lidbjork.
   - Updateringar   - Updateringar
-  - Prata med martin om Kronåsen 1:14 +  - Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt
-  ​Ring till Barbro Andersson, ​som ville ge oss en dator+  - Förbered ​en sweatshop ​om t.exVacscan, Uptime, Arduino, Forth eller annat. Datum?
-  - Se till att det skapas ​en mailinglista för icke-medlemmar som vill ha information ​om aktiviteter i Update. +
  
 ===tharo:​=== ===tharo:​===
 +  - Köpa verktyg till t-salen. 
 +  - Kika mer på hur man lägger till nyckelord på websiten. 
 +  - Förbered en sweatshop om Arduino. Datum?
  
 ===kgs:=== ===kgs:===
 +  - Fixa illustrationer till artikeln i Uptime 
 +  - Hitta på ett tema till en sweatshop.
  
styrelse/todo.1495037771.txt.gz · Last modified: 2017/05/17 18:16 by bjarni