User Tools

Site Tools


styrelse:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:todo [2017/06/06 14:47]
bjarni
styrelse:todo [2017/11/23 19:13] (current)
kgs
Line 5: Line 5:
 ===Styrelsen allmänt:​=== ===Styrelsen allmänt:​===
  
-  - <​del>​Anmälan till Stingdagen senast 14:e maj via formulär</​del>​ 
   - Skriv på wikin   - Skriv på wikin
-  - Prata med Johnny Nilsson ​på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning+  - Leta upp flera ställen att ställa ut  
 +  ​Panta 
 +  - Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra torsdagsverkstäder. 
 +  - Ordna en picknick.
  
 ===bluerai:​=== ===bluerai:​===
  
-  - Ta upp lokalfrågan på varje styrelsemöte +  ​- Ordförande,​ stående punkter: 
-  - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv) +    ​- Ta upp lokalfrågan på varje styrelsemöte 
-  - Kolla hur mycket det skulle kosta att bygga en mässmonter ​till Stingdagen +    - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv) 
-  - Gå till banken ​med lidbjork och fixa fullmakt för kontot+ 
 +  - Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer ​till t-salen och behöver pengar. 
 +  - Bestäm tid att panta burkar. 
 +  - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork
 +  - Förbered en sweatshop 30 nov om att rita med dator och ritplatta. 
 +  - <​del>​Skicka kallelser till höstmötet senast 27:e oktober.</​del>​ 
 +  - <​del>​Gör en torsdagssweatshopsaffisch med bjarni.</​del>​
  
 ===lidbjork:​=== ===lidbjork:​===
Line 20: Line 28:
   - Wikilayout   - Wikilayout
   - Blogg   - Blogg
-  - Eposta fler banker +  - Lägga till "​PDP-11"​ som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida. 
-  - Gå till banken ​med bluerai och fixa fullmakt för kontot+  - Panta burkar. 
 +  - Jobba med Updates historia ​med bluerai och bjarni. 
 +  - Förbered en torsdagsverkstad om t.ex. Uptime eller förstärkarbygge. Datum?
  
 ===bjarni:​=== ===bjarni:​===
  
-  - SweatshopsführerFråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop. +  - Sweatshopsführer, stående punkter: 
-  - Fråga inför varje sweatshop ​vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen. +    - Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop. 
-  Prata med UD, UTN och Möbius angående lokaler +    - Fråga inför varje torsdagsverkstad ​vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen. 
-  - Gör klart skyltarna ​till montern i hus 2 +    Besöka klassrum ​och affischera inför torsdagsverkstäder. 
-  - Jobba med Updates historia ​till Uptime/​webben+ 
 +  - <del>Gör en torsdagssweatshopsaffisch.</​del>​ Ring till Dick för  att få den utskriven. 
 +  - Jobba med Updates historia ​med bluerai och lidbjork.
   - Updateringar   - Updateringar
-  - Prata med martin om Kronåsen 1:14 +  - Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt. 
-  - Ring till Barbro Andersson, som ville ge oss en dator+  - Förbered ​en torsdagsverkstad om t.ex. Vacscan, Uptime, Arduino, Forth eller annatDatum? 
-  - Se till att det skapas en mailinglista för icke-medlemmar som vill ha information ​om aktiviteter i Update+  - Skriv till Konstoch presentationsgruppen för Polacksbacken och fråga ​om att ställa ut på Ångström(väntar på svar) 
-  - Meddela Per Agius att vi vill rigga ner 7:e juni+  - Leta upp listan med personer som ska intervjuas till historieartikeln,​ och fortsätt intervjua
 +  - Prata med Arnold Pears, Phillip Rümmer samt Kjell Orsborn om smörgåsspons.
  
 ===tharo:​=== ===tharo:​===
 +  - Köpa verktyg till t-salen. 
 +  - Kika mer på hur man lägger till nyckelord på websiten. 
 +  - Förbered en sweatshop 16 nov att bygga AVR-programmerare.
  
 ===kgs:=== ===kgs:===
- +  - Fixa illustrationer till artikeln i Uptime
styrelse/todo.1496753247.txt.gz · Last modified: 2017/06/06 14:47 by bjarni