User Tools

Site Tools


styrelse:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:todo [2017/06/20 20:39]
kgs
styrelse:todo [2017/10/05 10:58] (current)
bjarni
Line 7: Line 7:
   - Skriv på wikin   - Skriv på wikin
   - Prata med Johnny Nilsson på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning   - Prata med Johnny Nilsson på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning
 +  - Leta upp flera ställen att ställa ut på
 +  - Panta
 +  - Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra sweatshoppar.
 +  - Ordna en picknick.
  
 ===bluerai:​=== ===bluerai:​===
  
-  - Ta upp lokalfrågan på varje styrelsemöte +  ​- Ordförande,​ stående punkter: 
-  - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv)+    ​- Ta upp lokalfrågan på varje styrelsemöte 
 +    - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv)
  
-  - Kolla hur mycket det skulle kosta att bygga en mässmonter ​till Stingdagen +  - (Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer ​till t-salen och behöver pengar) Vänta på utredning av andra tekniska lösningar. 
-  - **Gå till banken med lidbjork och fixa fullmakt för kontot** +  - <​del>​Ring ​till banken.</​del>​ 
-  - Fråga på Update-listan när folk vill ha Update-picknick+  - Bestäm tid att panta burkar. 
 +  - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork
 +  - Förbered en sweatshop om att rita med dator och ritplatta. 
 +  - Skicka kallelser till höstmötet senast 27:e oktober.
  
 ===lidbjork:​=== ===lidbjork:​===
Line 21: Line 29:
   - Wikilayout   - Wikilayout
   - Blogg   - Blogg
-  - Eposta fler banker +  - Lägga till "​PDP-11"​ som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida. 
-  - **Gå till banken ​med bluerai och fixa fullmakt för kontot**+  - Panta burkar. 
 +  - Jobba med Updates historia ​med bluerai och bjarni. 
 +  - Förbered en sweatshop om t.ex. Uptime eller förstärkarbygge. Datum? 
 +  - Skriv ut kallelser till höstmötet senast 27:e oktober.
  
 ===bjarni:​=== ===bjarni:​===
  
-  - SweatshopsführerFråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop. +  - Sweatshopsführer, stående punkter: 
-  - Fråga inför varje sweatshop vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen.+    - Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop. 
 +    - Fråga inför varje sweatshop vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen
 +    - Besöka klassrum och affischera inför sweatshoppar.
  
-  - Prata med UD, UTN och Möbius ​angående lokaler +  ​- Gör en torsdagssweatshopsaffisch. 
-  - Gör klart skyltarna till montern i hus 2 +  ​- Prata med UTN angående ​andra föreningars ​lokaler 
-  - Jobba med Updates historia ​till Uptime/​webben+  - Jobba med Updates historia ​med bluerai och lidbjork.
   - Updateringar   - Updateringar
-  ​- Prata med martin om Kronåsen 1:14 +  - Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt
-  - Ring till Barbro Andersson, som ville ge oss en dator. +  - Förbered en sweatshop om t.exVacscan, Uptime, Arduino, Forth eller annat. Datum?
-  ​- Se till att det skapas en mailinglista för icke-medlemmar ​som vill ha information om aktiviteter i Update+
-  - <​del>​Meddela Per Agius att vi vill rigga ner 7:e juni.</​del>​ +
  
 ===tharo:​=== ===tharo:​===
 +  - Köpa verktyg till t-salen. 
 +  - Kika mer på hur man lägger till nyckelord på websiten. 
 +  - Förbered en sweatshop om Arduino. Datum?
  
 ===kgs:=== ===kgs:===
 +  - Fixa illustrationer till artikeln i Uptime
 +  - Hitta på ett tema till en sweatshop.
  
-  - Sammanställa lista av verktyg som Update kan tänkas köpa in. Skall fråga runt bland medlemmar. 
styrelse/todo.1497983960.txt.gz · Last modified: 2017/06/20 20:39 by kgs