User Tools

Site Tools


styrelse:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:todo [2017/08/16 14:46]
bjarni
styrelse:todo [2017/11/23 19:13] (current)
kgs
Line 6: Line 6:
  
   - Skriv på wikin   - Skriv på wikin
-  - Prata med Johnny Nilsson på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning 
-  - WWW: lägga till "​PDP-11"​ som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida. 
   - Leta upp flera ställen att ställa ut på   - Leta upp flera ställen att ställa ut på
   - Panta   - Panta
-  - Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra sweatshoppar.+  - Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra torsdagsverkstäder. 
 +  - Ordna en picknick.
  
 ===bluerai:​=== ===bluerai:​===
Line 18: Line 17:
     - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv)     - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv)
  
-  - <​del>​Kolla hur mycket det skulle kosta att bygga en mässmonter ​till Stingdagen</​del>​ +  - Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer ​till t-salen och behöver pengar. 
-  - **Gå till banken ​med lidbjork och fixa fullmakt för kontot** +  - Bestäm tid att panta burkar. 
-  - <del>Fråga på Update-listan när folk vill ha Update-picknick</​del>​ +  - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork
-  - Kalla till picknick +  - Förbered en sweatshop 30 nov om att rita med dator och ritplatta. 
-  - Fråga pontus om någon annan ska vara ordförande för RUDEL +  - <del>Skicka kallelser till höstmötet senast 27:e oktober.</​del>​ 
-  - Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar+  - <​del>​Gör en torsdagssweatshopsaffisch med bjarni.</​del>​
  
 ===lidbjork:​=== ===lidbjork:​===
Line 29: Line 28:
   - Wikilayout   - Wikilayout
   - Blogg   - Blogg
-  - Eposta fler banker 
-  - **Gå till banken med bluerai och fixa fullmakt för kontot** 
-  - Ring till Barbro Andersson, som ville ge oss en dator. 
-  - Ta reda på vem hos kommunen man ska prata med om att starta ett museum och få spons 
   - Lägga till "​PDP-11"​ som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida.   - Lägga till "​PDP-11"​ som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida.
 +  - Panta burkar.
 +  - Jobba med Updates historia med bluerai och bjarni.
 +  - Förbered en torsdagsverkstad om t.ex. Uptime eller förstärkarbygge. Datum?
  
 ===bjarni:​=== ===bjarni:​===
Line 39: Line 37:
   - Sweatshopsführer,​ stående punkter:   - Sweatshopsführer,​ stående punkter:
     - Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop.     - Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop.
-    - Fråga inför varje sweatshop ​vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen. +    - Fråga inför varje torsdagsverkstad ​vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen. 
-    - Besöka klassrum och affischera inför ​sweatshoppar.+    - Besöka klassrum och affischera inför ​torsdagsverkstäder.
  
-  - Prata med UTN angående andra föreningars lokaler +  - <del>Gör en torsdagssweatshopsaffisch.</​del>​ Ring till Dick för  att få den utskriven. 
-  - Gör klart skyltarna ​till montern i hus 2 +  - Jobba med Updates historia ​med bluerai och lidbjork.
-  - Jobba med Updates historia ​till Uptime/​webben+
   - Updateringar   - Updateringar
-  - Prata med martin ​om Kronåsen 1:14 +  - Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt. 
-  - Se till att det skapas en mailinglista ​för icke-medlemmar ​som vill ha information ​om aktiviteter i Update.+  - Förbered en torsdagsverkstad ​om t.ex. Vacscan, Uptime, Arduino, Forth eller annat. Datum? 
 +  - Skriv till Konst- och presentationsgruppen ​för Polacksbacken och fråga om att ställa ut på Ångström. (väntar på svar) 
 +  ​Leta upp listan med personer ​som ska intervjuas till historieartikeln,​ och fortsätt intervjua. 
 +  - Prata med Arnold Pears, Phillip Rümmer samt Kjell Orsborn ​om smörgåsspons.
  
 ===tharo:​=== ===tharo:​===
-  - Skriva en artikel ​till Uptime om tävlingen.+  - Köpa verktyg ​till t-salen. 
 +  - Kika mer på hur man lägger till nyckelord på websiten. 
 +  - Förbered en sweatshop 16 nov att bygga AVR-programmerare.
  
 ===kgs:=== ===kgs:===
-  ​- <​del>​Sammanställa lista av utrustning som Update kan tänkas köpa in för makerspace-liknande verksamhet.</​del>​ +  - Fixa illustrationer till artikeln i Uptime
-  ​- Fixa illustrationer till artikeln i Uptim+
styrelse/todo.1502887589.txt.gz · Last modified: 2017/08/16 14:46 by bjarni